Passeig Mallorca, així NO.

És notable l’optimisme i l’alegria cap l’actual consistori palmesà, (deixant de banda els anti-carrils bici), qui diria que per la principal arteria de circulació de Ciutat es puguin trobar els vehicles privats i les bicicletes tots dos convivent amb relativa harmonia. Tot gràcies a un grup de persones que els més crítics qualifiquen de il·luminats.

S’ha exposat que la lluita no és entre el ciclista i el vianant, i per això, la construcció d’un carril bici ha d’eliminar lloc als cotxes i no l’acera per on la gent passeja. Un cas de carril mal fet, és el del Passeig Mallorca, i és que aquest s’ha fet per una banda damunt l’acera reduïts l’espai a una de les principals eixos per als vianants, per on passegen entre d’altres, milers d’infants i cans. Per altra banda, aquest carril s’ha fet dividint un tram del passeig en dos, fet que provoca que vianants i ciclistes hagin d’anar alerta. Potser, el millor hauria estat construir aquest carril a un dels dues voreres, és a dir, just aferrat al torrent de la Riera o be a l’espai que queda entre la gespa i els vehicles.

La qüestió d’on hauria d’anar queda a l’aire, per convidar al lectors que exposin la seva opinió sobre la situació del passeig, potser, Aina Calvo hagui de fer una reflexió i un canvi.

Posted octubre 19th, 2009 by pedalejant and filed in General

One Response to “Passeig Mallorca, així NO.”

  1. pamboli escrigué:

    Hi havia moltes possibilitats, i sens dubte millors que l’actual; com treure un carril de circulació motoritzada, o treure una tirallonga d’aparcaments a l’altre costat de Sa Riera, o fins i tot treure gespa!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.