El GOB i els Joves del Molinar s’oposen al nou accés des de l’Autopista de Llevant

  • Consideren l’obra “un atac letal a la darrera àrea rural de Palma” i que s’ha optat per “l’opció més costosa i impactant”.
  • El finançament -de més de 20 milions d’euros- s’emmarca dins del Conveni de Carreteres, signat amb l’Administració Central.

Fa pocs dies es varen iniciar les obres de construcció d’un nou accés al barri del Molinar, des de l’Autopista de Llevant. Tot i que la millora dels accessos ha estat una reivindicació històrica dels veïns -que fins ara havien de passar pel Coll d’En Rebassa o baixar fins al Portitxol-, l’associació ecologista i l’Assamblea de Joves qüestionen la forma en que s’ha executat.

“El projecte representa un atac letal a aquesta darrera zona rural no urbanitzable que hauria d’haver-se mantingut com a tal, preservant els usos agrícoles i ramaders”, explica Margalida Ramis, portaveu del GOB. “Amb aquestes obres s’inicia la destrucció d’aquest espai on també -recordem-ho- està previst el desenvolupament de la urbanització de Son Bordoy, impulsada pel Govern. Tant un projecte com l’altre no representen solucions adaptades a la realitat actual d’aquesta zona del Molinar, sinó a l’interès de continuar impulsant la construcció de grans infrastructures que, en moment com l’actual, deixen d’estar justificades”, sentencia.

Ecologistes i joves indiquen que aquesta proposta no garanteix posar fi a la gran quantitat de vehicles que passen cada dia pel barri. “Més aviat pot tenir l’efecte contrari”, per l’efecte crida que podria generar. També recorden que l’any 2010 tots els grups polítics de Cort donaren suport a ampliar la protecció de l’espai rural del Molinar. Una protecció que amb aquestes obres queda compromesa.

Finançament de 20 milions del Conveni de Carreteres

Les obres consisteixen en la construcció d’una macro-rotonda elevada i l’obertura d’un nou vial que travessa tota l’àrea rural “sense respectar els camins ja existents ni determinats elements patrimonials existents a la zona”, tal i com es pot comprovar al planol de capçalera.  Aquestes obres varen ser adjudicades a la UTE FCC Construcción, SA i Amer e Hijos, SA. el mes de gener d’enguany i tenen un cost previst de 20.299.331,10 euros, que s’emmarquen dins del finançament del Conveni de Carreteres, signat amb l’Administració Central com a compensació pel deute històric amb les Balears.

Per als ecologistes resulta vergonyós que aquests diners es destinin a obres com aquesta, mentre s’abandonen projectes de mobilitat sostenible com el del Tren de Llevant que necessiten “aproximadament el mateix pressupost per finalitzar-se-”. Cal recordar que les obres del Tren de Llevant també havien de ser finançades per l’Administració Central -amb el Conveni Ferroviari- però que el mateix Ministeri de Foment va cancel·lar unilateralment adduint falta de pressupost.

D’altra banda, dins del mateix Conveni de Carreteres es podrien finançar altres obres més interessants des del punt de vista de la mobilitat sostenible, com ara el projecte del Col·legi d’Arquetectes per al Passeig Marítim, que amb els diners que costa aquest accés podria executar-se en tot el tram entre el Portitxol i Antoni Maura.

Hi ha alternatives

Tot això deixa palès que, segons explica Marcel Pich de l’Assemblea de Joves del Molinar, “s’ha escollit l’opció més costosa i més impactant” -qui sap si per embutxacar-se majors comissions- i que “n’hi ha d’altres opcions que no suposen un atac al territori i que són més fàcils d’executar”. En aquest sentit, Marcel destaca:

  • Millorar el transport públic i establir una zona ACIRE per a un Molinar amb menys vehicles i on els veïns tenguin prioritat.
  • Solucionar l’accés a l’alçada del Palau de Congressos. “Una rotonda regularia millor el trànsit i evitaria haver d’entrar al polígon de Llevant per accedir al Molinar quan es ve de l’autovia de Llevant”, destaca el jove.
  • Nous accessos: al Portitxol i al carrer Cuba o Ciutat de la Plata. “Serien mesures que no tendrien cap impacte territorial”.
  • Millorar l’accés del Coll d’en Rebassa amb el Camí Fondo. “El carrer Guasp és una sortida molt emprada pels veïns de la zona oriental del Molinar. Amb algun canvi de direcció i adequant el carrer, l’accés milloraria”.

El que sembla evident és que idees no en falten, i que el jovent d’avui en dia comença a participar a la vida pública amb una visió crítica i ben documentada. És una passa fonamental per millorar la qualitat democràtica de les illes!

FONT: Gob Mallorca i elaboració pròpia

Posted maig 22nd, 2013 by Stefan Nolte and filed in Infraestructura, Medi Ambient, Palma

Cort corregeix el “ciclocarrer” de la Porta de Sant Antoni

La mesura es pren dos anys després de la destrucció del carril bici d’Avingudes
Persistirà la deficient connexió amb el futur carril de Nuredduna

Foto: José Hila Vargas

Un any i mig. Això és el que ha trigat el regidor de Mobilitat -Gabriel Vallejo- a reconèixer el greu error de la supressió del carril bici d’Avingudes. Al igual que ja succeí amb el carrer de Blanquerna, però sense pressupost per recuperar el traçat original que destruiren a correcuita i sense consensuar amb la resta de col·lectius.

L’alternativa que proposaren al seu moment -els ciclocarrers interiors del casc antic-, plagada de greus mancances de disseny, va ser objecte de dures crítiques des del primer dia -vegi’s el cas de la patronal Afedeco-, pels greus conflictes que generava entre els diferents usuaris de la via. El punt negre per excel·lència es situava a la Porta de Sant Antoni, on el ciclocarrer que surt del Passeig Maneu s’encreuava sobtadament amb l’intens trànsit del Carrer del Sindicat -a la seva part no peatonalitzada-.

Precissament aquest és l’objectiu de la primera obra de correcció d’aquests itineraris interiors, a la qual previsiblement s’hi afegiran algunes més -com ara a l’encreuament entre els carrers Velázquez i Josep Tous-. Es suprimirà el carril del Passeig de Maneu per un nou carril que transcorrerà íntegrament per la Plaça de Sant Antoni, seguint el recorregut dels busos.

Tanmateix, s’aprofitarà la intervenció per instal·lar una barrera més efectiva al carril de l’Escola Graduada, evitant així l’estacionament de vehicles durant l’horari d’entrada o sortida dels infants -de forma similar a la molt satisfactòria solució al CEIP Aina Moll, a la Plaça dels Patins-.

Però aquesta petita correcció no està exempta de crítiques. No només manté el risc de col·lisió amb autobusos -en aquesta ocasió, per passar per davant de l’aturada i no per darrera-, sinó que a més es manté la manca de connexió amb el carrer de Nuredduna, on pròximament es construirà un nou carril bici per accedir a la zona de Pere Garau i al barri del Rafal Nou.

Veurem de quina manera arreglaran els tècnics municipals aquest caprici electoralista del PP. Però el dany està fet, i ens tornarà a costar -una vegada més- centenars de milers d’euros als ciutadans.

En verd: nou traçat del carril bici interior. En vermell: Antic traçat del carril bici interior.

Posted maig 7th, 2013 by Stefan Nolte and filed in Infraestructura, Palma

Comencen les obres de prolongació del carril bici d’Arxiduc

El nou tram permetrà arribar des de la perifèria al centre de Ciutat

“Amb nocturnitat i alevosia”. Així han començat les obres d’execució de la prolongació del carril bici del carrer Arxiduc Lluís Salvador, que recorrerà el tram que falta entre Jaume Balmes i Avingudes. Es tracta de donar continuitat a un dels principals eixos cívics de Ciutat, pel qual hi transiten cada dia centenars de ciclistes.

El primer pas d’aquest nou carril ha consistit en la delimitació del carril, amb la famosa pintura vermella, als encreuaments i passos de vehicles. Més endavant es rebaixaran voreres i es realitzaran altres obres d’acondicionament, per finalment suprimir una dotzena de places d’aparcament pintant-les de vermell i col·locant-hi els separadors que ens protegiran del trànsit.

L’execució d’aquest nou tram de carril ha suposat una grata sorpresa per als ciclistes de Palma. I és que, si be l’obra s’havia catalogat com a prioritària, no hi havia cap dotació econòmica específica als pressuposts municipals. Pressumiblement, s’ha finançat amb la partida genèrica de manteniment i correcció del viari.

Per la seva banda, aquesta execució per sorpresa ha impedit realitzar un estudi a fons sobre el seu impacte quant a nombre de ciclistes. Segons l’acord subscrit entre Palma i Brussel·les, relatiu al Projecte CIVITAS, era precís que la UIB hi fes aquest estudi per avaluar els resultats del programa europeu. Sembla ser que l’avaluació s’haurà de fer, una vegada més, a corre-cuita i en precari.

En tot cas hem d’estar d’enhorabona, ja que aquesta mesura -reivindicada per PalmaEnBici.com a la proposta d’itineraris recomanats- és de vital importància per a crear una xarxa ciclista coherent. Una nova passa cap a l’objectiu de tenir una ciutat més habitable :)

Posted març 27th, 2013 by Stefan Nolte and filed in Infraestructura, Palma

PALMAENBICI presenta una xarxa d’itineraris recomanats en resposta a la paràlisi de l’Ajuntament

NOTA DE PREMSA

El col·lectiu ciclista PalmaEnBici ha presentat avui el document Proposta de Xarxa Bàsica d’Itineraris Ciclistes Recomanats, amb el qual pretén donar resposta –des de la societat civil- als greus atacs que està patint aquest mitjà de transport des del darrer canvi de govern.

“Es tracta d’oferir als ciclistes inexperts o forans uns itineraris segurs per poder arribar a tots els barris de Ciutat, sense haver d’esperar a que l’Ajuntament hi construeixi una via”, assegura Stefan Nolte, portaveu de PalmaEnBici.

Segons aquest col·lectiu, la supressió del carril bici d’Avingudes i la nova ordenança ciclista –que prohibeix la circulació per voreres i carrers de vianants- han generat una gran confusió entre els usuaris de la bicicleta, motiu pel quan han considerat necessari donar a conèixer les alternatives existents.

“Als principals eixos de Palma, com ara el carrer d’Aragó o el de Manacor, només s’hi atreveixen a circular els ciclistes experts. Fins ara, els inexperts ho solucionaven anant per la vorera, però amb la nova ordenança els hem de derivar a carrers paral·lels amb menys intensitat de trànsit”, continua l’Stefan Nolte.

Els itineraris recomanats es basen en el model de “línies de desig” definit a l’estudi de mobilitat de l’enginyer de camins Hugo Badia, fet l’any 2009, però partint de la legislació i el viari que existeixen en l’actualitat.

PLA DE MESURES URGENTS

Durant el procés d’elaboració d’aquesta xarxa ciclista s’han detectat tota una sèrie de punts conflictius, on la intervenció de l’Ajuntament és absolutament necessària per garantir la seguretat dels usuaris de la bici.

Per aquest motiu, el document presentat avui inclou un catàleg de mesures urgents, que es resumeixen en l’aplicació de les excepcions previstes a l’ordenança –com ara l’autorització de circular per algunes voreres i carrers de vianants-, canvis en l’ordenació del viari –declaració de carrers residencials i canvis en el sentit de carrers-, i obres de baix pressupost.

Com a exemples més paradigmàtics en aquest sentit es proposa l’autorització per circular a la vorera del Passeig Marítim entre el final del carril bici i Porto Pi, o poder fer-ho per la Costa de la Pols –per connectar les Rambles amb la zona del Mercat de l’Olivar-.

Tanmateix, es proposa la prolongació del carril bici del carrer Arxiduc Lluís Salvador, la construcció d’un carril de sentit únic a Nuredduna i Sindicat, i grans millores als “ciclocarrers”, com ara sobre-elevar l’encreuament de la Porta de Sant Antoni o retirar mobiliari urbà que dificulta la visibilitat.

Encreuament a la Porta de Sant Antoni, que necessita una remodelació urgent

REUNIÓ AMB EN GABRIEL VALLEJO

El treball s’ha penjat a l’espai web del col·lectiu per tal de sotmetre’l a un període de consulta i participació pública amb altres entitats. També s’ha enviat als partits polítics i tècnics municipals amb l’objectiu d’introduir-hi millores. En aquest sentit, es va celebrar el passat divendres una reunió entre l’Stefan Nolte i el regidor de mobilitat Gabriel Vallejo, per intercanviar opinions i analitzar les mesures urgents suggerides.

“Algunes de les nostres propostes ja fa temps que s’estan estudiant a l’Àrea de Mobilitat –cas de la prolongació del carril d’Arxiduc Lluís Salvador-, però la falta de pressupost les ha paralitzat”, declara l’Stefan Nolte. “L’actual consistori hauria de prendre consciència de que la mobilitat és un dels principals factors que determinen la competitivitat de les ciutats. Si es continuen malbaratant diners per cremar petroli, trigarem molt en sortir de la crisi”, sentencia.

A més de l’anàlisi del projecte de xarxa ciclista, la reunió va servir per tractar altres qüestions tangencials, com ara l’aplicació de l’ordenança ciclista també als vianants i automòbils que envaeixen els carrils bici, o el destí dels diners obtinguts per les sancions –que segons el col·lectiu PalmaEnBici hauria de dedicar-se íntegrament a promocionar l’ús de la bicicleta i a cursets de circulació segura-.

Totes dues parts s’han compromès a mantenir un diàleg obert i constructiu, per tal d’intentar impulsar al màxim l’ús de la bicicleta a Ciutat.

Informació i contacte:
Stefan Nolte – portaveu de PalmaEnBici
stefan.nolte[arroba]palmaenbici.com


Carril bici de la carretera de Sóller: 1, 2, 3, ¡chapuza otra vez!

Hola amics i amigues! Estau avorrits i no sabeu com passar el temps? Doncs ja torna una nova edició del concurs Ingeniero chapucero, que l’any passat guanyà el “traçat interior” del batle Isern -presunta alternativa al carril bici d’Avingudes-.

Aquest pic presentarem un candidat que entra amb força al rànquing de xapusses a les Illes: el carril bici que ha construit el Consell de Mallorca a la carretera de Sóller, amb finançament del Ministeri de Ciment, que pretenia enllaçar la senda ciclable del carrer de Passatemps (Son Sardina) amb Palma. I dic “pretenia”, perquè l’objectiu no s’ha aconseguit: 9 punts negres posen en qüestió la utilitat d’aquesta nova infraestructura i el destí de centenars de milers d’euros. FAIL monumental, que mantindrà a molts de ciclistes a la calçada per evitar problemes.

Tot comença a la legislatura 2003-2007, quan el PP decidí començar un rentat de cara per la seva política d’infraestructures faraòniques -autopistes, principalment-, i es projecta una primera ampliació de la xarxa de carrils bici als llocs on s’estan executant grans transformacions urbanes -la falca verda (C/ Jesús) i el parc de les estacions (C/ Jacint Verdaguer)-.

En resposta a la fortíssima oposició ciutadana que generava el projecte de Segon Cinturó al barri de Son Sardina, decidíren expropiar terrenys rústics per construir una senda ciclable paral·lela al carrer de Passatemps. “Així podreu anar en bici fins Palma, ja que sou tan sostenibles”, ens contaven. Però aquesta senda només arribava fins la rotonda de Son Castelló, entre el Camí dels Reis i la Carretera de Sóller: el kilòmetre de distància que faltava fins creuar la Via Cintura era una autèntica odissea, donat que no existia un voral en condicions i els cotxes circulaven a 100 km/h.

Per corregir aquesta absurda situació, s’aprofiten els fons per millorar els accesos a Palma del Ministeri de Ciment. Dins del projecte per construir una incorporació addicional des de la Carretera de Sóller a la Via Cintura s’inclouen mesures per a la mobilitat sostenible: la construcció d’una vorera amb carril bici incorporat, que es podria fer servir per enllaçar Palma amb la senda ciclable de Passatemps.

El primer “punt negre” es troba fins i tot abans de començar a circular pel carril. Per assumptes de disputes competencials sobre l’espai de la rotonda, ens trobam amb que  la senda ciclable de Passatemps acaba poc abans d’aquesta infraestructura. Per la seva banda, el carril bici construit comença a l’altra punta.

Nam be! Justament les rotondes són el que els ciclistes volem evitar, i ho deixau sense alternativa! I el pitjor no és en sentit de baixada a Palma -que es pot fer gairebé igual que abans de la construcció del carril-, sinó en sentit de sortida.

Si en comptes de baixar des de Son Sardina ens hi dirigim a aquesta barriada, haver agafat el carril bici ens col·loca en una situació molt perillosa: arribam al final del carril i la “continuitat natural” per la calçada s’estavella amb un trànsit de cotxes en sentit contrari, i la impossibilitat d’incorporar-se a la rotonda de forma normal.

No senyors! El ciclista s’ha de baixar forçosament de la bici, ja que fins i tot si tria anar per la vorera es troba amb que no han rebaixat es “bordillo”, i és tan estreta que no hi cap una bici. Però ni caminant anirem bé: un fanal bloqueja el camí, de forma que no poden passar còmodament ni els vianants.

Tant costa expropiar 5 m2 d’aparcament i ampliar la vorera com cal?

Un pic arribats al carril bici -que, dit sigui de passada, no arriba ni de lluny a l’ample reglamentari-, podem pedalar amb tranquilitat …uns 30 metros.

El torrent de na Bàrbara (veure foto de capcelera) sembla un obstacle insalvable per alguns, i tot i l’existència d’un espai de vorera lliure tot queda en provisional, fins que qualque dia algú hi construeixi un pont. Esper que mentres tant no me posin multes per circular per la vorera!

Sí, senyors! Ara ens hem guanyat el dret a pedalar uns altres 80 m, just fins arribar a l’entrada de l’Institut de Son Pacs. Si a l’Ordenança Ciclista se’ns prohibeix circular aferrats a la façana dels edificis, per la poca visibilitat que hi tenim, el carril bici no serà menys… i el col·loquen just pegat a la paret.

Tanmateix, d’allà només hi surten un caramull d’al·lots en moto i el cotxe de qualque professor! Res massa greu si ens estavellam contra ells… a més, ja ens han advertit del risc amb una senyal de STOP! Fins que s’esborri la pintura, clar!

D’altra banda, la barana que protegeix la sortida de vianants. Supos que serà perquè sóc un ignorant de l’enginyeria moderna, però juraria que per allà no hi passen els alumnes i les bicis. Per no passar, no passen ni dues bicis al mateix temps! Quina poca imaginació que tinc…

Si als següents 40 m hi podem circular -al migdia el més normal és que s’ompli de jovenets-, arribarem a un lloc on es deixen els contenidors de fems fora d’horari escolar -per tal de que el camió de la TIRME s’ho pugui endur tot-. Reees, tothom sap que els fems es poden llençar des de l’aire, volant, i que per tant no cal deixar-hi un espai de seguretat. A més, hi ha un altre STOP per advertir-ho! Ens hi hem d’aturar encara que no passi “ni cristo”.

 

Molt be, al·lots! Primera pantalla del Super-Mario-Ciclista superada!

Continuem, doncs, en direcció a Palma… ben despistadets, de manera que en arribar a l’entrada de la finca de Son Pacs (Fundació Illes Balears) ens peguem un bon pinyasso per una rampa amb pendent inesperadament alta. Això et passa per circular tan aferrat a la dreta! Ah, que jo t’havia posat el carril allà… pues… esto…

No baixis la guàrdia, amic meu! Potser els 200 m sense obstacles ajuden a relaxar-se, però com hem apurat l’espai i vas aferrat a la dreta ni veus, ni et veuen! I hi ha un camí entre Son Pacs i la presó que no coneix massa gent, però d’on surten els morros dels cotxes de tant en tant! Què et pensaves, que els STOPs són un capritxo? Idò no! Tura es carro, mariconarro! Que per la dreta peguen fort…

Ara ja sí! Camí lliure d’obstacles! Uns magnífics 400 m de pista on només els vianants es troben amb problemes ocasionals!  Tot preparat per una traca final que pot fer història!

A rotondalàndia som experts en trobar solucions rodones per als cotxes. Si pel camí ens enduim per davant qualque bici o qualque vianant, no és important mentre les comissions anem cobrant! Fer un pas zebra a la sortida d’una rotonda és senyal de no esperar que l’utilitzi gaire gent. Sobre tot si aquesta sortida és una incorporació a la Via Cintura, i la rotonda té el potencial de col·lapsar el trànsit a bona part de Ciutat. Aturar-me jo? Que t’ho creus tu!

Idò sí, senyors… aquesta és la gent que ens vol donar lliçons de conducció responsable, aprovant ordenances restrictives de tot tipus que ells mateixos s’encarreguen de fer-nos incumplir.

Aquesta és la gent encarregada de gestionar els milions i milions d’euros que cada any pagam en imposts, i són els responsables de dirigir l’economia d’un país.

Jo de gran vull ser com ells, i signar projectes sense mirar massa prim!

Posted juny 14th, 2012 by Stefan Nolte and filed in Infraestructura, Palma

S’obre el carril bici alternatiu a les Avingudes abans del previst

El carril bici interior alternatiu al de les Avingudes s’obrí el passat dilluns, just una setmana abans del termini previst per Cort. El carril bici d’Avingudes quedà inutilitzat i s’hi prohibí el pas de les bicicletes, fins i tot als trams en què les vies encara eren transitables. És per això que durant el dia d’ahir moltes bicicletes es veieren obligades a circular per damunt les voravies, ja que es trobaven per sorpresa tanques en els accessos al carril bici de les Avingudes.

Les obres d’eliminació del carril de les Avingudes, iniciades el passat 21 de juliol i que costaran 196.000 euros, han suposat l’ampliació del traçat en 476 metres, que suma ara un total de 2.027 metres de ruta.

El nou recorregut presenta alguns perills a causa de la convivència entre cotxes i bicicletes dins les mateixes vies. Els anomenats ciclocarrers, on ciclistes i cotxes comparteixen el mateix espai, presenten molts problemes. Tot i que els ciclistes tenen preferència davant els cotxes, que poden circular a una velocitat màxima de 30 km/h, molts opten per baixar de la bicicleta. La pressió que exerceix la cua de cotxes que s’acumula darrere la bicicleta, que no pot circular més aviat, fa que molts ciclistes decideixin passar pel carrer a peu.

A més, en els encreuaments de ciclocarrers es produeixen situacions conflictives, en topar les bicicletes amb els cotxes. Els automòbils, que no veuen venir les bicicletes, moltes vegades han de frenar en sec per no envestir els ciclistes, que posen els peus a terra perquè no es refien dels conductors. Això provoca un tall de la circulació momentani, en el qual ni cotxes ni ciclistes avancen. La plaça del Comtat de Rosselló, especialment a l’encreuament entre el carrer del Bisbe Perelló i el Bastió d’en Sanoguera, és un dels llocs on aquesta situació es repeteix més sovint. A més, molts cotxes s’aturen enmig del ciclocarrer, impedint el pas. Així, si els ciclistes volen avançar, s’han d’arriscar a envair el carril contrari, ja que no tenen més espai i la via es troba taponada. A zones com la plaça d’Espanya, on el nou carril bici circula dins un espai reservat per als vianants, també hi ha situacions de conflicte. Els vianants no sempre respecten el pas dels ciclistes, que han d’anar esquivant la gent que passeja.

Diari de Balears

Posted agost 17th, 2011 by pedalejant and filed in General

El carril bici d’Avingudes té els dies contats.

L’Ajuntament de Palma començarà dijous que ve a construir un nou carril bici de 2.027 metres, en substitució de l’actual que travessa les Avingudes i que mideix 1.500 metres lineals, si bé les bicicletes compartiran el mateix espai amb els cotxes en alguns dels trams, denominats ‘ciclocarrers’, situats als carrers Esclaramunda, Cecili Metel, Sant Miquel, Velázquez i Josep Anselm Clavé, encara que els vehicles a dues rodes tindran prioritat.

Així ho ha explicat en una roda de premsa el regidor de Mobilitat i president de l’EMT, Gabriel Vallejo, qui ha manifestat que amb l’eliminació del carril bici de les Avingudes, construït en la passada legislatura, es dóna compliment a una promesa electoral del PP, després que hagi rebut les queixes d’associacions de transportistes, taxistes i comerciants davant el “col·lapse” que es generava en una de les principals artèries de la ciutat.

D’aquesta manera, ha subratllat que el Consistori ha decidit destinar 196.000 euros per eliminar el carril bici d’Avingudes, pel qual transcorren diàriament prop de 1.000 bicicletes i obrir de nou un tercer carril per a vehicles, tenint en compte que en aquest tram “circulen diàriament 18.000 cotxes”.

Vallejo ha assenyalat que el seu objectiu és que totes les obres estiguin concloses a mitjans de setembre, coincidint amb l’inici escolar i ha detallat que el nou carril bici transcorrerà des de Rubén Darío passant per Santiago Rusiñol i la Plaça Bisbe Berenguer de Palou (Plaça dels Patins).

Des de Bisbe Berenguer de Palou, començarà un ‘ciclocarrer’ en el qual els vehicles només podran circular com a màxim a 30 quilòmetres per hora donant prioritat a les bicicletes i que recorrerà els carrers Cecili Metel, Sant Miquel i Reina Esclaramunda.

Mentre, des del carrer Sant Miquel començarà un carril bici en zona per als vianants per darrere de la Plaça Espanya, concretament, al carrer Marie Curie, que arribarà fins a Bastió d’en Sanoguera, on es construirà un carril bici en calçada.

Així, una vegada que aquest carril arribi fins a Bisbe Perelló, començarà un altre ‘ciclocarrer’, on les bicis compartiran el mateix espai amb els vehicles entre Bisbe Perelló i el carrer Velázquez en un sentit i des de Josep Anselm Clavé i Bisbe Perelló en el sentit contrari.

Posteriorment, es construirà un carril bici en calçada al carrer Alexandre Jaume, fins al carrer Sindicat, on hi haurà una altra ‘ciclocarrer’ fins a la Plaça de Sant Antoni des d’on es mantindrà el carril bici existent fins a arribar al mar.

Posted juliol 18th, 2011 by pedalejant and filed in General

Blanquerna només serà per a vianants

La batlessa de Palma, Aina Calvo va aprofitar la inauguració de l’eix cívic del carrer Fàbrica per anunciar que el carrer Blanquerna serà totalment per als vianants a partir del dimecres dia 22 de desembre, després de la presentació de més de 3.000 firmes de veïnats, de les quals 45 corresponen a comerciants, l’associació Massa Cívica i Mou-te per Ciutat per a què passi a ser una zona lliure de vehicles.

A partir de dissabte dia 18 s’instal·laran les senyals provisionals i en els propers dies s’informarà a veïnats i ciutadans que aparquen en aquest carrer, que a partir de dimecres només serà per a vianants i que ni es podrà circular ni estacionar. A més s’eliminarà la zona blava d’ORA. Es garantitzarà el pas de vehicles pels carrers transversals que travessin Blanquerna i l’accés als guals i garatges.

Posted desembre 18th, 2010 by pedalejant and filed in General

Nou passeig entre Sant Agustí i Gènova.

Gènova i Sant Agustí estan units des d’ahir gràcies d’un nou passeig. Vianants i ciclistes podran desplaçar-se d’un barri a un altre sense posar en lloc la seva vida. Aquest projecte ha costat amb un pressupost de 802.664 euros executat per l’Ajuntament de Palma amb els fons del Pla E.

La passarel·la connecta el poliesportiu Rudy Fernández de Sant Agustí amb el cementiri de Gènova. Així mateix, aquest tram dóna continuïtat a la plataforma construïda pel Consell de Mallorca que enllaça la Base General Asensio amb el barri de Gènova.

La suma d’aquests projectes connecta Sant Agustí amb el carril bici de l’Avinguda de Picasso. Aquest enllaça amb el carril bici del Parc de Sa Riera i, finalment, fins a les avingudes. Amb aquesta obra, els veïns de Gènova i Sant Agustí podran accedir amb bicicleta fins al centre de Palma de manera segura.

El passeig té una amplària de quatre metres i una longitud de 726 metres. La batlessa de Palma, Aina Calvo, durant l’acte d’inauguració va ressaltar la implicació ciutadana. “No és fàcil guanyar terreny al cotxe. En aquest cas s’ha pogut aconseguir gràcies a la col·laboració de tots”, Calvo va agrair també públicament a tots els propietaris que han cedit part dels seus terrenys per a fer la passarel·la.

Entrada publicada per pedalejant

Posted febrer 27th, 2010 by pedalejant and filed in General

El carril bici inaugurat l’any pasat, encara amb obres.

Com és costum en les institucions, el passeig per a ciclistes i vianants de Gènova es va inaugurar abans d’haver-lo connectat amb Sa Teulera. I també, com és sospitosament habitual, hi va haver despreniments poc temps després d’haver-se inaugurat. Els veïnats ja avisaren de la insuficient inclinació del talús i de la mala col·locació de la reixa, situada a sobre del talús i no a la mateixa altura del passeig.
Ara bé, com a fet positiu,  tenim un carril bici que transcorre paral·lel al camí dels reis (Ma-1044), i què, quan acabin les obres del pont sobre la via de cintura, conectarà amb Sa Teulera.
pontAsensio
Pintat de vermell la zona per on discorrerà el carril bici, que encara s'està construint
IMG_2920modificatImatge del nou carril bici que transcorre en direcció a l'hospital de Son Dureta.

Característiques del Passeig:

Armengol inaugura el passeig entre Gènova i Sa Teulera
Fotografia del dia de la inaguració

PASSEIG PER A VIANANTS I CICLISTES A LA Ma-1044
(GÈNOVA-SA TEULERA)
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
 El nou passeig té un quilòmetre de llargària i una amplària de 4,5 m, 2 dels
quals són per als ciclistes i 2,5, per als vianants.
 El ferm del nou traçat és el recomanat per a carril bici, d’acord amb les normes
del Ministeri de Foment.
 Per garantir la seguretat de vianants i ciclistes a tot el nou tram, s’han col·locat
44 faroles de 4 m d’alt i una potència de 200 w.
 S’ha perllongat l’obra de fàbrica sobre el torrent del Mal Pas per poder
continuar el passeig.
 S’ha posat una reixeta de tancament confrontant amb la finca de Son Berga i
s’ha refet el mur de pedra que hi havia entre Gènova i la possessió de Son
Berga.
 S’han instal·lat de bell nou dues parades per al transport públic a la zona de la
possessió de Son Berga.
 Per reforçar la seguretat tant dels vianants com dels ciclistes, s’ha col·locat una
barrera de contenció de vehicles de fusta i acer, per separar el nou passeig de
la calçada per a vehicles amb motor.
 Pel que fa a l’enjardinament, s’han plantat 33 alzines.
 S’ha completat l’obra amb mobiliari urbà (bancs i papereres).
La propietat de la possessió de Son Berga ha cedit els terrenys.
INVERSIÓ APROXIMADA: 850.000 €

Entrada publicada per pamboli

Posted febrer 10th, 2010 by Joan Lladó and filed in General