Neix BICIUTAT DE MALLORCA, amb l’objectiu de transformar Palma en una ciutat més habitable

L’associació ciclista es presentà ahir al casal Ca’n Alcover, amb l’assistència de més de 70 persones

Segurament molts de vosaltres ja coneixíeu l’associació. De fet, a PalmaEnBici.com ja havíem informat prèviament sobre la seva existència, donat que duu gairbé 6 mesos funcionant, amb un perfil baix. Però ahir a la fi arribà el moment: BICIUTAT DE MALLORCA es presentà públicament, al casal Ca’n Alcover, sota la mirada atenta de més de 70 assistents, inclosos nombrosos polítics com el regidor de mobilitat Gabriel Vallejo o l’ex-batlesa Aina Calvo, i associacions de veïns com la de Canamunt.

Durant l’acte, es llegí un manifest posant de rellevància la importància de l’impuls de la bicicleta des de tots els àmbits -econòmic, social i mediambiental-, i es presentaren els cinc objectius fundacionals de l’associació: normalitzar l’ús de la bicicleta, transformar Palma en una ciutat multi-modal, pacificar el trànsit, convertir les illes en un referent cicloturístic internacional, i aglutinar al seu voltant al major nombre de ciutadans i entitats interessades en la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, Mariano Reaño -president de Biciutat- destacà que “la figura del ciutadà sobre una bicicleta ha passat de ser una imatge insòlita a formar part del paisatge quotidià de Palma” i que aquesta presència creixent dels ciclistes urbans és un fet “irreversible, que ningú no pot aturar, sinó que ha de ser gestionat amb seny i amb la màxima diligència”.

En línia amb aquestes declaracions, s’expresà també Joan Ferrer Ripoll -vocal de l’associació i articulista habital de PalmaEnBici.com-, reclamant a la classe política que “la mobilitat sostenible sigui un dels eixos fonamentals dels seus programes electorals”, convidant-los a interioritzar i assumir plenament els cinc objectius de l’associació. Recordà als presents que durant els propers anys es redactarà el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que posarà les bases de la Palma del futur i que “és imprescindible que compti amb la màxima participació ciutadana, i el compromís per part dels partits polítics de no oposar-se a la seva implantació per motius electoralistes”.

Una de les primeres campanyes que durà a terme Biciutat és, precissament, reivindicar que l’Ajuntament convoqui el Consell Social de la Ciutat, i que d’acord amb l’article 21 del seu Reglament es crei una comissió permanent en matèria de mobilitat -que haurà de vigilar la implantació del PMUS-. El regidor Gabriel Vallejo, en declaracions exclusives per a PalmaEnBici.com, ha valorat com a molt positiva aquesta proposta, tot i que matisa que “la Comissió Europea exigeix que la direcció del procés de participació ciutadana es determini per concurs públic”. Tot i així, s’ha compromès a estudiar el procediment legal per compatibilitzar ambdues exigències.

Per finalitzar l’acte, es projectà la pel·lícula de Jacques Tati “Jour de Fête”, una comèdia francesa del 1949 estretament vinculada al món de la bicicleta.


MANIFEST FUNDACIONAL DE BICIUTAT DE MALLORCA
Text llegit per Mariano Reaño

La nostra ciutat ha canviat decididament els darrers anys. La bicicleta, els ciclistes urbans, s’han incorporat com un element propi dels nostres carrers i ens indica que alguna cosa està canviant irremissiblement. La figura del ciutadà sobre una bicicleta ha passat de ser una imatge insòlita a formar part del paisatge quotidià de Palma i de moltes altres ciutats d’arreu l’Estat.

La presència creixent de la bicicleta ha ajudat a disminuir el trànsit dels vehicles a motor, els quals han tingut fins ara una presència excessiva als carrers dels nostres barris dificultant així el desenvolupament d’un model de mobilitat equilibrat i democràtic. L’espai que la bicicleta guanya a la ciutat és un espai que furta al renou i la contaminació, un avanç a favor de la sostenibilitat amb majúscules, que permet convertir l’entorn urbà en un lloc més acollidor i amable no només per als ciclistes sinó per al conjunt de la ciutadania.

Als avantatges mediambientals del cicles, els darrers anys s’ha sumat un altre factor a favor de la seva implantació. La bicicleta s’ha convertit sens dubte en una poderosa eina per lluitar contra la crisi, facilitant moltes famílies disposar d’un mitjà de transport econòmic i versàtil que ha permès sovint prescindir de les gravoses despeses del vehicle motoritzat. La bicicleta és un mitjà de transport profundament democràtic a l’abast de tots els ciutadans, independentment de la seva condició personal o social. Treballadors i estudiants, gent jove i gent gran… tots els col·lectius es poden beneficiar com a usuaris en una ciutat que presenta unes envejables condicions geogràfiques i climatològiques per al ciclista urbà.

La bicicleta té també importants avantatges per a l’activitat econòmica. No només ha permès reduir la dependència i la despesa energètica de les famílies de Palma, sinó que al seu voltant ha propiciat l’aparició d’un col·lectiu d’emprenedors i petits comerços especialitzats en els vehicles de dues rodes. Emprenedor i petit comerç. Dos conceptes que sovint són invocats en els discursos dels responsables polítics com a actors imprescindibles per a dinamitzar una economia sostenible i saludable. Vet aquí una gran oportunitat.

I si parlam de dinamització econòmica ens hem de referir necessàriament al gran potencial que la bicicleta urbana té pel turisme de ciutat. La implantació d’itineraris culturals, i fins i tot l’adopció del turista urbà de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, és una ocasió única per potenciar la tan desitjada desestacionalització del sector i la diversificació de l’oferta més enllà del model de sol i platja. Però per aconseguir-ho és necessari que Palma sigui una ciutat amb un trànsit pacific i amable.

Des de la nostra associació sabem que la presència del ciclista urbà és un fenomen creixent. Ningú no el podrà aturar. Cal per tant gestionar amb seny i cordura un fet irreversible.

Fa mig any, un grup de ciclistes urbans -que fins aleshores formàvem el col·lectiu conegut com a Massa Crítica- vàrem decidir constituir-nos formalment com a associació amb personalitat jurídica. És així com neix Biciutat de Mallorca. La voluntat és donar a Massa Crítica el mateix significat que té arreu del món, i que no és altre que el nom que reben les bicicletades reivindicatives i lúdiques que es celebren a les ciutats dels cinc continents. Així doncs, des de Biciutat us volem animar a participar a la Massa Crítica que es continuarà fent els primers dissabtes de cada mes.

En aquest escenari, Biciutat de Mallorca s’ofereix com una eina per a fomentar la cohesió entre tots els col·lectius implicats, afavorint així la integració coherent i harmònica de la bicicleta a la ciutat. Per assolir aquest objectiu és necessari el diàleg permanent entre tots els actors, incloses les administracions. L’objectiu és compartit: una ciutat més humana.

És imprescindible reconèixer la legitimitat de tots els mitjans de transport, defensant l’existència d’espais propis i compartits entre ells, a partir d’un model de mobilitat econòmica i mediambientalment sostenible. Cal evitar enfrontaments, sovint artificials, entre els diferents implicats per consensuar una ciutat més habitable en la qual el vianant sigui el protagonista principal.

Biciutat de Mallorca té com a objectiu constituir-se en un referent en la defensa dels drets dels ciclistes. Volem assessorar i acompanyar als ciutadans que han adoptat la bicicleta com a companya de viatge. Però també volem ser un agent actiu que sensibilitzi els ciclistes envers les seves obligacions per tal de facilitar una convivència assossegada amb la resta de ciutadans.

Palma s’està convertint en una ciutat de bicicletes. Biciutat de Mallorca vol participar en aquest procés per possibilitar que el resultat final sigui una ciutat més acollidora.


EXPOSICIÓ D’OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ
Text llegit per Joan Ferrer Ripoll

Bon vespre a tothom! Gràcies per venir. Com acaba d’assenyalar en Mariano, Biciutat de Mallorca neix per la iniciativa d’un grup de ciclistes urbans fins ara coneguts com a ‘col·lectiu Massa Crítica’. Aquells que conegueu més a fons el món de l’activisme ciclista, sabreu que el mot ‘Massa Crítica’ en realitat s’aplica a les bicicletades més o menys espontànies que es celebren mensualment arreu del món, i no a entitats formalment constituïdes com la nostra.

La creació de Biciutat de Mallorca respon, per tant, a una doble necessitat. Per un costat, calia normalitzar l’ús del concepte ‘Massa Crítica’, aplicant-lo estrictament a les bicicletades que s’organitzen a Palma els primers dissabtes de cada mes. I, per l’altre costat, era vital registrar-nos legalment com a associació, per tal de poder desenvolupar plenament una tasca de defensa dels ciclistes urbans de les Illes, ser interlocutors vàlids davant de l’Administració, i -sobre tot- per poder donar acollida a les diverses iniciatives i sensibilitats de tots aquells usuaris de la bici que en qualque moment s’han interessat per nosaltres.

El cas és que aquest equip impulsor de Biciutat ha estat treballant als darrers mesos, per tal d’establir clarament la missió i els objectius de l’associació. Volem que Biciutat de Mallorca sigui una eina de transformació urbana i social. Volem ser el referent per a totes aquelles persones, entitats, institucions i col·lectius que desitgen viure a una Ciutat més habitable, més democràtica i més pacífica.

Biciutat neix amb la finalitat de promoure una cultura de mobilitat sostenible, accessible, integradora i saludable. Com ja ha indicat en Mariano, pensam que l’ús cívic i respectuós de la bicicleta no és només una qüestió mediambiental, sinó que és clau per al desenvolupament econòmic i la cohesió social de les Illes Balears, i sobre tot per assolir l’autonomia i autosuficiència dels seus ciutadans.

Amb aquest ideari en ment, els membres d’aquest equip impulsor ens hem proposat cinc objectius principals a llarg termini:

  1. Volem assolir la plena normalització de l’ús de la bicicleta. Anar en bici no és una activitat extravagant, sinó un mitjà de transport igual de vàlid i respectable com qualsevol altre. I com a tal, ha de rebre l’atenció per part de la societat i les administracions, per a garantir que qualsevol persona es pugui desplaçar sobre dues rodes en condicions de seguretat, comoditat i sense generar conflictes.
  2. Volem afavorir la transformació de Palma en una ciutat multi-modal. Fins ara, a Ciutat ha dominat clarament el cotxe particular com a mitjà de transport. No perquè sigui el millor, sinó senzillament perquè no existien alternatives. És necessari que el ciutadà disposi d’un ampli ventall d’opcions, perquè sigui lliure per triar quin mitjà de transport li interessa més en cada itinerari que hagi de fer. Unes vegades serà el cotxe, però d’altres serà en bici, o en bus, en tramvia, en metro, a peu o en taxi.
  3. Volem pacificar el trànsit als entorns urbans i periurbans. No es tracta només de reduir el límit de velocitat a 30 km/h per millorar la seguretat vial, sinó també de reduir la quantitat de vehicles als carrers, d’eliminar els comportaments agressius, i fins i tot de minimitzar el renou i la contaminació generats pel trànsit rodat.
  4. Volem convertir Ciutat en un referent de dinamització turística, econòmica i social a través de la bicicleta i les polítiques de mobilitat. Sabem que tots aquests canvis que proposam tindran un impacte molt positiu en la imatge internacional de les Illes, i volem recordar que el cicloturisme és un mercat que mou més de 55.000 milions d’euros al continent europeu.
  5. Volem aglutinar un nombre creixent d’usuaris, entitats i institucions al voltant de Biciutat de Mallorca, recollir les seves preocupacions i opinions, i col·laborar amb les seves iniciatives.

Som plenament conscients de la magnitud del repte que ens hem proposat. Som ambiciosos, però no ingenus. Sabem que per assolir aquests objectius no podem viatjar sols, sinó que necessitarem treballar sense descans, i de forma coordinada amb el màxim nombre de ciutadans i entitats. És per aquest motiu que us hem convocat a la presentació d’aquesta associació: volem que sigueu els nostres companys de viatge.

Sabem també que moltes de les mesures que s’han de prendre per assolir aquests objectius no depenen de nosaltres: les ha d’aprovar l’Administració, partint d’un ampli consens ciutadà. Per això, instam als partits polítics aquí presents a recollir en els seus programes electorals aquesta visió de Ciutat, interioritzant plenament els valors que hem exposat, i fent que la mobilitat sostenible sigui un dels eixos fonamentals de la seva política municipal. Volem recordar, una vegada més, que l’ús creixent de la bicicleta és un fenòmen irreversible, que no es pot aturar, sinó que s’ha de gestionar amb seny i amb la màxima diligència.

Recentment, s’ha signat entre l’Ajuntament de Palma i la Comissió Europea un acord per invertir conjuntament més de 3,5 milions d’euros en matèria de transports. Bona part d’aquests diners es destinaran a la realització d’un estudi de mobilitat sostenible -el PMUS-, que posarà les bases per a construir una nova Palma.

Però per garantir que aquest PMUS suposi una veritable millora per a tothom, és imprescindible comptar amb la màxima participació ciutadana, i el compromís per part dels partits polítics de no oposar-se a la seva implantació per motius electoralistes.

En aquest sentit, Biciutat sol·licitarà al Ple del Consell Social de la Ciutat la constitució d’una Comissió de Treball de carácter permanent en Matèria de Mobilitat, d’acord amb l’Art. 21 del seu Reglament. Es tracta de la primera passa per facilitar la màxima participació ciutadana en la redacció del nou pla. Esperam que els distints responsables polítics de l’Ajuntament donin suport a aquesta proposta, i sol·licitarem els membres del Consell Social la inclusió de Biciutat en aquesta comissió.

A l’associació comptam amb ciclistes experimentats, amb enginyers i advocats, amb treballadors socials i ambientòlegs, amb experts en economia i amb activistes en general. Tanmateix, comptam amb el suport i l’assessorament de la Coordinadora estatal ‘ConBici’ i de la Federació Europea de Ciclisme. Som un grup de treball multidisciplinar i entusiasta, que es posa plenament a disposició de la societat balear, i que ja està mans a l’obra amb el nou PMUS.

Tot i així, el vertader canvi haurà de partir de l’interior de tots i de cadascun de nosaltres, de tots i de cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. Cal prendre consciència i prendre partit en aquesta transformació, que determinarà fortament el futur que ens espera.

Gràcies a tots els que avui sou aquí, sabem que serà possible!
Salut, i bicis!

Posted març 16th, 2013 by Stefan Nolte and filed in Palma, Política i economia

9.000 ciclistes participen a la Diada de Sant Sebastià

Diario de Mallorca

Palma acollí ahir la Diada Ciclista de Sant Sebastià 2013, una de les proves esportives i d’oci més emblemàtiques i populars de la ciutat i que enguany ha reunit 9.000 ciclistes, tres mil menys que el 2012, segons informaren fonts municipals. I encara que se n’ha reduït el nombre de participants, el que no decaigué, en canvi, fou l’esperit reivindicatiu. Alguns ciutadans aprofitaren per escridassar el batle de Palma, Mateu Isern, quan en donà la sortida i tallà la cinta. En aquell moment, se sentiren crits de “¡Chorizos!” en contra de la corrupció i protestes per la supressió dels carrils bici. La reivindicació arribà també de la mà dels nombrosos ciutadans que lluïren camisetes verdes de Crida amb l’embut en defensa de l’escola pública, ara molt malmesa a causa de les retallades aplicades pel Govern popular de Bauzá.

Allò cert, però, és que la diada va ser una festa. Hores abans de començar, milers de ciclistes s’amuntegaven a les places de Santa Eulàlia i Cort i en carrers adjacents esperant l’inici de la prova. Per amenitzar l’espera dels ciclistes, el cantautor Jaume Anglada va interpretar les seves cançons a la plaça de Cort.

Com en edicions anteriors, els participants aprofitaren la cita ciclista per mostrar un ric repertori de disfresses i bicicletes engalanades amb diversos motius festers. Després de la sortida, els ciclistes varen recórrer diversos carrers de Palma en un circuit controlat per la Policia Local fins a arribar a l’esplanada de Son Moix.

Font. Diari de Balears

Posted gener 21st, 2013 by pedalejant and filed in Palma

#14-N: Vaga general i bicicleta

IniciativaVerds organitza un “Ciclo-piquet” contra les retallades i el desmantellament dels drets socials

Com molts sabreu, pel proper dimecres dia 14 de novembre s’ha convocat una vaga general a nivell europeu per protestar contra les polítiques d’austeritat i l’aprofitament de la crisi per desmantellar l’Estat del benestar. Es tracta d’una iniciativa pionera dins del procés de construcció de la Unió, on històricament les patronals i els polítics conservadors han aprofitat la divisió dels sindicats per imposar els seus criteris.

Però l’existència d’una vaga general no implica la desaparició de les necessitats de moure’s. Per començar, sempre hi haurà treballadors que no voldran exercir aquest dret laboral, i que es trobaran amb benzineres tancades, transport públic paralitzat i manifestacions als carrers. Què millor que emprar la bicicleta per arribar a la seva destinació amb el menor nombre de traves?

Pel que fa a la gent que decideixi participar d’aquesta vaga, per ser coherents i no forçar als altres a fer-ho, es potencia també una vaga de consum: no anar de compres ni a centres d’oci, reduir a la mínima expressió el consum d’aigua o electricitat, i per descomptat anar a les manifestacions i els piquets que s’han convocat sense fer servir el transport públic ni el cotxe. És a dir, a peu o en bicicleta!

L’organització de “Ciclo-piquets” és una forma relativament nova de protesta, que a l’Estat Espanyol es va popularitzar durant la vaga general del 29 de setembre de 2010. Ara arriben a Palma de la ma del partit ecosocialista Iniciativa-Verds, que n’ha convocat un a partir de les 9:00 a la Plaça d’Islàndia, per visitar posteriorment les principals sucursals del sector financer -al qual titllen de veritable responsable de la crisi-, les grans empreses i establiments de luxe -El Corte Inglés, McDonald’s i botigues de Born-, així com les seus dels responsables polítics d’aquesta deriva anti-social: Cort, el Partit Popular, la Delegació de Govern i el Consolat de la Mar.

El coordinador d’Iniciativa-Verds, David Abril, destaca “la importància de prendre part de la primera mobilització que implica a la gent treballadora del Sud d’Europa, afectada com nosaltres per polítiques d’austeritat com les de Bauzà i Rajoy”, i recorda que “si els governs no perceben el malestar de la gent al carrer, seguiran amb el seu full de ruta fins que no tinguem res, com està passant a Grècia”.

En qualsevol cas, triïs l’opció que triïs, des de PalmaEnBici t’animam a pedalar per poder-te desplaçar de forma eficaç. Sigui al teu centre de treball, sigui a una manifestació o dins d’un piquet informatiu!

Posted novembre 8th, 2012 by Stefan Nolte and filed in Palma, Política i economia

Les cooperatives difonen l’empreniment social a cop de pedal

Una bicicletada formativa recorrerà, entre el 10 i el 18 de novembre, les principals instal·lacions del País Valencià

Com ja hem comentat en diverses entrades, la bici és una magnífica eina de desenvolupament i transformació social. Els beneficis no només es veuen als països en desenvolupament, sinó que es poden observar directament als comptes del petit comerç o a l’indubtable impacte macroeconòmic de reduir la nostra dependència energètica. Cada vegada són més les empreses que aposten per la mobilitat sostenible, i aquesta vegada li ha tocat el torn a la Federació Valenciana de Empreses Cooperatives de Treball (Fevecta), que han organitzat una bicicletada des de Vinaròs fins a Oriola en sis etapes amb motiu del Dia de l’Emprenedor i l’Any Internacional de les Cooperatives, segons informa el diari Expansión.

Es tracta d’una iniciativa innovadora, que pretén recórrer les principals cooperatives del País Valencià (Agrícola San Isidro de Benicarló, Artes Gráficas 4 Colors, Suministros Especiales Alginetenses, etc.) per donar a conèixer la seva experiència entre potencials emprenedors socials i qualsevol ciclista interessat que s’hi vulgui inscriure. D’entre les entitats que hi participen destaquen la Caixa Rural d’Oriola, ADN Bikes, Salus i la marca de bicis Orbea -que forma part de la Cooperativa Mondragón-.

Segons la Fevecta, des de l’inici de la crisi econòmica el nombre d’emprenedors interessats en crear una cooperativa de treball ha augmentat en un 52,4% a la Comunitat Valenciana. I el sector de la bicicleta hi te molt a dir!


27 d’octubre: Ruta ciclocultural pel Pla de St. Jordi

 
Tens plans per dissabte 27 d’octubre matí? Tens bicicleta o algú te’n pot deixar una? Sempre has desitjat voltar per camins entre molins i pales de palla?

Els veïns del Pla de Sant Jordi i la coalició PSM-Iniciativa ens conviden a una ruta ciclocultural per conéixer el patrimoni històric de la zona i reclamar a l’Ajuntament de Palma que el posi en valor creant una ruta cicloturística d’interpretació que ajudi a dinamitzar l’economia d’aquests poblats.

  
La marxa sortirà a les 10:30 des de la Plaça Bisbe Planas (St. Jordi), i despres de visitar els principals elements culturals d’aquest nucli urbà -restes talaiòtiques, església, etc.- es dirigirà pel camí de Son Ferrer -passant diversos molins- cap a Sa Casa Blanca -on destaca l’antica possessió de Ca’n Mirabó-, tornant pel camí de St. Jordi.

La ruta completa fa uns 7 km de recorregut fàcil, sense desnivells importants i amb trànsit calmat. Des de la Porta d’es Camp (Palma) hi sortirà un grup a partir de les 9:30, seguint el carril bici del Passeig Marítim -uns 14 km-.

Us esperam!

Posted octubre 22nd, 2012 by Stefan Nolte and filed in General, Palma

PalmaEnBici i Massa crítica organitzen un debat i una bicicletada nocturna

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, i en contrast amb la paràlisi de l’Ajuntament, els col·lectius pro-bici de Ciutat han organitzat diferents activitats de sensibilització i foment de l’ús d’aquest mitjà de transport com a alternativa a l’abús de l’automòbil privat.

La primera d’aquestes activitats s’ha duit a terme aquest matí, amb la celebració del primer ‘BiciDivendres’. Es pretén posar en contacte a ciclistes novels i experimentats, per tal d’anar-hi tots junts al lloc de feina, de manera que els primers aprenguin els itineraris tranquils i les tècniques de conducció segura dels segons. El Govern Balear s’hi ha afegit a aquesta campanya animant als seus funcionaris a anar al centre de treball en bici.

La segona activitat tindrà lloc avui a les 19h, al Casal de Barri Joan Alcover (C/ Joan Alcover, 28, veure ubicació a Google Maps), on els membres de Massa Crítica i de PalmaEnBici debatran sobre la situació de la bicicleta a Ciutat i quines estratègies caldria posar en marxa per tal d’assolir un futur sostenible a les Illes. Tanmateix, PalmaEnBici presentarà públicament la seva Guia pràctica de l’Empresari amic de les Bicis.

Finalment, es tancaran les activitats de la Setmana de la Mobilitat amb una passejada nocturna lúdico-cultural pel casc antic de Palma. La sortida serà el dissabte a les 20h a la Plaça d’Espanya, i l’acte conclourà al Passeig Marítim, on es celebrarà un petit sopar col·lectiu. Es prega als assistents de dur-hi els llums i roba reflectant!

US ANIMEM A PARTICIPAR AMB NOSALTRES!

Posted setembre 21st, 2012 by Stefan Nolte and filed in Medi Ambient, Palma, tot sobre bicis

La Platja de Palma acollirà la segona edició del Roadbike Festival entre els dies 13 i 16 d’abril

El tinent de batle de Cultura i Esports, Fernando Gilet, ha presentat aquest matí, en el marc del castell de Bellver, la segona edició del RoadBike Festival, que tindrà lloc a la Platja de Palma.

Aquesta iniciativa, promoguda per l’editora Motorpress i patrocinada per Sigma compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma. Té com a objectiu principal unir la promoció del ciclisme a través de la seva indústria i aficionats, i contribuir a la desestacionalització turística de Palma oferint un festival del món de la bicicleta no tan sols als aficionats de Mallorca, sinó també a tots els qui visiten l’illa. Gilet ha manifestat que amb la presentació de la 2a edició de la Roadbike Festival Mallorca “vàrem inaugurar un mes d’abril d’altíssima activitat ciclista, que trobarà continuïtat en altres esdeveniments que pròximament es presentaran”. A més, el tinent de batlia ha declarat que “el ciclisme és, ara per ara, el millor exponent d’èxit de la desestacionalització, i per això, hi continuarem apostant, invertint per a millorar, ampliar i donar continuïtat ¿amb tota la passió¿ a aquest puntal de la redefinició de l’oferta turística de Palma de Mallorca.” La fira, que romandrà oberta d’11 a 21 h, comptarà amb nombrosos expositors amb productes relacionats amb el món del ciclisme, com les darreres novetats de vestuari, bicicletes, alimentació, pròxims esdeveniments, etc. Es preveu una afluència de més de 20.000 persones relacionades amb el món del ciclisme entre turistes i aficionats. La visita a la fira, que serà totalment gratuïta, comptarà amb una marxa cicloturística el vespre, zona per a nins i diferents excursions guiades, on es podran provar les darreres bicicletes que hi ha al mercat. S’oferirà, d’aquesta manera, no tan sols una fira de la indústria de la bici, sinó també diferents activitats per a totes les edats. Per a finalitzar, Gilet ha convidat tots els ciutadans i visitants que durant els pròxims dies, del 13 al 16 d’abril, “s’acostin a la Radbike Festival, descobreixin i gaudeixin de la vitalitat que transmet el binomi Platja de Palma-ciclisme.”

Posted abril 13th, 2012 by pedalejant and filed in Palma

Ruta pel Castell i Bosc de Bellver

El proper diumenge 18 de març es durà a terme una nova ruta guiada a carrec de Biciutat de Palma, en aquesta ocasió la Ruta de les Llegendes de Palma del mes de mar, recorrerà diferents carrers de Ciutat fins arribar al Castell i el Bosc de Bellver. El castell de Bellver és un dels monuments més representatius de Palma. Va ser construït a l’edat mitjana a iniciativa de Jaume II de Mallorca. Per la seva condició de residència reial, fortalesa i presó apareix als principals capítols de la història local. Des de 1931 és propietat municipal. Està situat sobre un turó des del qual es poden contemplar tota la badia i la ciutat. El bosc que l’envolta és un indret de llegendes. Una bruixa, un ermità i un savi ens sortiran a camí.

Les rutes es fan en col·laboració amb la botiga Típika (carrer de Morei, 1 de Palma) i Mallorca Rutes.

 • Data: diumenge, 18 de març de 2012
 • Sortida: Típika: Carrer Morei, 1 – plaça Santa Eulàlia
 • Hora: 10:30
 • Durada:3 hores.
 • Distància: 12 km
 • Recomanació: casc, roba reflectant i bicicleta de muntanya
 • Preu: 10 euros (7 euros amb la Targeta Ciutadana)

Itinerari

 • Típika (carrer Morei 1)
 • Porta de Santa Catalina
 • Plaça Progrés
 • Carrer de Bellver
 • Ermita de Sant Alonso
 • Castell de Bellver
 • Bosc de Bellver
 • les coves i la bruixa Joana
 • Barriada del Terreno
 • Passeig Marítim

possible visita a les sales obertes gratuïtament

 

Informació i Reserves:

biciutatdepalma@gmail.com

Típika · Morei, 1 · 07001 Palma

Tel. 971 72 89 83 / 660577438

La intenció de Biciutat es organitzar una ruta diferent cada mes, Malgrat estar dirigides als residents, s’hi pot apuntat tothom, existeix la possibilitat d’organitzar-ne per a turistes, així com per altres col·lectius, com escoles.

Biciutat de Palma

Posted març 16th, 2012 by pedalejant and filed in General, Medi Ambient, Palma

V Marxa Cicloturista de les Illes Balears

La V Marxa Cicloturista de les Illes Balears es celebrarà el proper dijous 1 de Març, la trobada està inclosa al programa d’actes del Dia de les Illes Balears. La marxà serà a les 9h amb sortida i arribada des del Consolat de Mar i el recorregut  comptarà amb 102,8km.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del correu: cicloturisme.fcib@gmail.com o a la pàgina web de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, abans de dia 25 de febrer a les 20h. Només poden participar els ciclistes en llicència 2012.

Premis:

 • Trofeu als ciclistes més joves (masculí i femení)
 • Trofeu als ciclistes més grans (masculí i femení)
 • Trofeu al grup més nombrós

 

Posted febrer 21st, 2012 by pedalejant and filed in Illes Balears, Palma

Ruta de les Llegendes de Palma – Les Murades de Palma

El proper diumenge 19 de febrer es durà a terme una nova ruta guiada a carrec de Biciutat de Palma, en aquesta ocasió la Ruta de les Llegendes de Palma del mes de febrer, transcorrerà per les Murades de Ciutat. La murada es pot considerar la construcció més important. Les reformes i ampliacions fetes per romans, musulmans i cristians han marcat l’esdevenir històric, urbanístic, sanitari i econòmic de Palma i condicionat la vida quotidiana. Amb el temps va perdre el seu valor defensiu i va ser parcialment enderrocada a la primeria del segle XX. La ruta repassa la seva evolució i recorre la façana marítima i continua per on hi havia les portes, el fossat i els baluards.

Les rutes es fan en col·laboració amb la botiga Típika (carrer de Morei, 1 de Palma) i Mallorca Rutes.

 • Data: diumenge, 19 de febrer de 2012
 • Sortida: Típika: Carrer Morei, 1
 • Hora: 10:30
 • Durada:2 hores.
 • Distància: 10 km
 • Recomanació: casc i roba reflectant
 • Preu: 10 euros (7 euros amb la Targeta Ciutadana)

Itinerari

 • Típika (carrer Morei)
 • Estudi General Lul·lià
 • Porta des Camp
 • Dalt Murada
 • Porta del Moll
 • Baluard de Sant Pere
 • la Riera
 • les Quatre Campanes
 • porta de Santa Margalida
 • plaça d’Espanya
 • porta de Sant Antoni

Informació i Reserves:

biciutatdepalma@gmail.com

Típika · Morei, 1 · 07001 Palma

Tel. 971 72 89 83

Amb les Murades de Palma, ja sumen quatre les rutes guiades que ha organitzat Biciutat de Palma, la intenció és organitzar una ruta al mes. Malgrat estar dirigides als residents, s’hi pot apuntat tothom, existeix la possibilitat d’organitzar-ne per a turistes, així com per altres col·lectius, com escoles.

Biciutat de Palma

Posted febrer 17th, 2012 by pedalejant and filed in Illes Balears, Palma