Cort calcula que la bicicleta pública de pagament tindrà uns 2.000 usuaris

L’ajuntament de Palma calcula que només un deu per cent dels 21.000 usuaris actuals del sistema de bicicleta pública adquiriran algun abonament que els permeti seguir utilitzant el servei quan, després de l’estiu, passi a ser de pagament en lloc de gratuït com fins ara.

L’estimació és del regidor de Mobilitat de Cort, Gabriel Vallejo, qui, en la comissió del ple d’Infraestructures i Contractació, va justificar que el servei continui sent deficitari en 315.000 euros anuals malgrat que deixi de ser gratuït.

D’aquesta forma, els tècnics de Mobilitat estimen que el cost total serà de 350.000 euros anuals, als quals cal afegir altres 71.000 euros de despeses del departament de mobilitat. Per contra, només es preveuen ingressos de 100.000 euros anuals, 36.000 dels quals procediran de la publicitat.

El regidor va explicar així mateix que el seu departament maneja un estudi segons el qual perquè el sistema tingués un funcionament òptim hauria de disposar d’1.000 bicicletes i de 80 estacions, enfront dels 250 cicles i les 28 estacions actuals.

Així mateix, va recordar que quan es va implantar el sistema en el passat mandat també se sabia que, per a un funcionament òptim, s’hauria de disposar del triple de bicicletes de les quals hi ha en aquests moments al carrer.

L’afirmació del regidor en el sentit que es procediria a retenir 150 euros de la targeta bancària als usuaris que adquirissin bons permanents, va fer saltar les alarmes entre els membres de l’oposició del PSOE i del PSM-IV-ExM ja que en el cas que una família tingués dos o tres membres amb abonaments permanents podria suposar-los tenir immobilitzats entre 300 i 450 euros. Finalitzada la comissió, Vallejo va confirmar que la “retenció” de 150 euros en la targeta bancària només es practicaria en els abonaments ocasionals o de curta durada amb la finalitat de garantir la devolució de les bicicletes.

En el cas dels bons permanents, es considera que aquesta previsió no és necessària posat que l’Ajuntament disposa de les dades i del domicili de la persona que ha utilitzat el servei. En la comissió d’ahir es va rebutjar una al·legació presentada pel PSOE a la proposta de tarifes del nou servei públic en la qual se sol·licitava que s’estableixi una tarifa per a l’ús dels 30 primers minuts de quinze cèntims, amb la finalitat de que els usuaris no hagin d’adquirir un abonament de llarga o de curta durada per a una utilització esporàdica del servei.
Vallejo, no obstant això, va indicar en relació a les tarifes, s’ha establert que, durant el primer any de funcionament, els abonaments anuals costaran 15 euros en lloc dels 24 estipulats inicialment en l’ordenança. Els de sis mesos tindran un cost també de 15 euros, els de tres mesos, 9 i els de un mes 4 euros.

Les tarifes per abonaments ocasionals seran de 9 euros per a tres dies i de 12 euros per a quinze dies. Els primers trenta minuts seran gratuïts. A partir de la primera mitja hora es cobraran cinquanta cèntims per cada 30 minuts o fracció.

Si se supera el temps màxim de dues hores d’utilització es cobrarà una penalització de 3 euros per cada 60 minuts de més o fracció. La no devolució de la bicicleta en 24 hores és considerada com a falta molt greu, que pot ser sancionada amb multes de fins a 3.000 euros.

Diario de Mallorca

Posted juliol 20th, 2012 by pedalejant and filed in Palma, tot sobre bicis

One Response to “Cort calcula que la bicicleta pública de pagament tindrà uns 2.000 usuaris”

  1. Eloy escrigué:

    Esper que els seus cálculs siguin del tot erronis i n’hi hagi al menys 10.000. Pareix que Cort diu aquesta xifra amb es missatge subliminal de “la bicicleta està abocada al no ús massiu”. Ja veurem què passa a partir de Setembre i millor no avançar càlculs impossibles de predir.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.