La contaminació mata més que el trànsit

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcia (SEPAR) ens avisa que moren més persones per contaminació ambiental que per accidents de circulació, vuit vegades més si es comparen amb els càlculs del Ministeri de Medi Ambient i les dades del Ministeri d’Interior de 2009.

Al menys una part dels morts per contaminació són deguts a les emissions dels vehicles de motor, ja que a Espanya contaminen en la mateixa proporció els gasos generats pel transit (32%) i les plantes industrials o productores d’energia (32,4%), en les que les centrals tèrmiques representen el 21,2%.

A part de la reconversió tecnològica industrial, la reducció de la contaminació passa per la limitació de la velocitat en la ciutat i voltants o l’incentiu de l’ús del transport públic, les facilitats per als vianants i la bicicleta, ja que s’ha demostrat que tot això afavoreix un descens de les enfermetats respiratòries i de les hospitalitzacions.

trafico-en-la-ciudad-de-mexico370x270

Segons els experts de l’Área d’Enfermetats Respiratòries i Medi Ambient de SEPAR, la contaminació atmosfèrica és un dels majors problemes de salut de l’actualitat, ja que afavoreix l’aparició i empitjorament de malalties respiratòries o associades a elles com les vasculars o els càncers.

D’acord amb els límits establerts per la UE, recorda la SEPAR, un 35% de la població espanyola (16 milions de persones) respira aire contaminat.

Si tenim en compte les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS), la proporció s’incrementa fins el 84% de la població (38 milions de persones).

El Ministeri de Medi ambient espanyol xifra en 16000 el nombre de persones que moren prematurament a causa de la contaminació de l’aire i, segons la UE, es produeixen 370000 morts a l’any per aquesta causa a la zona europea.

A Espanya, els morts en accidents de transit en carretera durant el 2009 foren 1897, un 13% menys que durant el 2008 i la primera vegada des de 1964 que no es superen els 2000 morts anuals.

Un estudi de l’OMS de 2006 indicava que dos milions de persones moren cada any per la contaminació de l’aire, la meitat d’elles en països desenvolupats a causa de la contaminació originada per industries i trànsit.

Els informes analitzats per la SEPAR alertaren sobre la urgència de reduir la contaminació atmosfèrica a Europa, segons interpreta la doctora Martínez.

“Això és prioritari -conclou- no solament en termes de protecció del medi ambient, sinó també per a la salut de les persones”


Posted novembre 12th, 2010 by Stefan Nolte and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.