Prohibeixen circular per la vorera

L’esborrany de la nova normativa opta per reservar les voreres exclusivament per als vianants, ignorant que la xarxa de carrils bici es insuficient, i que per tant no sempre es possible circular en bicicleta amb condicions de seguretat.

Els carrers i places per als vianants es reservaran per als vianants. La nova ordenança que regularà les condicions de circulació de les bicicletes prohibirà que els vehicles de dues rodes circulin pels carrers, places i espais reservats als vianants.
Amb aquesta mesura es pretén posar fi a l’ambigüitat de la normativa actual que, en el seu article 17.4, indica que als parcs públics, zones per a vianants i zones de prioritat invertida les bicicletes han de circular pels carrils o camins específics. En cas que aquests no existeixin, no poden sobrepassar la velocitat normal d’un vianant
La prohibició tindrà, no obstant això, les seves excepcions. Es permetrà que els nins i nines menors d’una determinada edat puguin circular amb les seves bicicletes en aquests espais per als vianants. També es podrà circular en aquells espais i carrers en els quals estigui específicament permès. Es pretén introduir aquesta excepció en l’ordenança amb la finalitat de permetre que en passejos i carrers per als vianants en les quals no hi hagi aglomeració de persones es pugui circular amb bicicleta.
També hi ha la possibilitat de permetre la circulació als carrers per als vianants amb més densitat de persones a les hores amb menys transeünts, encara que es tracta d’una qüestió oberta que es pot modificar en el transcurs de la negociació que s’obrirà amb els grups municipals i col·lectius ciutadans abans de la tramitació de la nova ordenança.
Aquesta mesura es podria adoptar, per exemple, en carrers com Sant Miquel, Oms i Sindicat, autoritzant la circulació de vehicles de dues rodes abans de les deu del matí i a partir de les vuit de la tarda, hores en les quals els comerços estan tancats i el nombre de vianants és escàs.
Les voreres també queden reservades en exclusiva per a la circulació dels vianants. A l’ordenança actual ja s’indica clarament que els vehicles de dues rodes “han de circular pels carrils reservats a aquest efecte en la calçada o en les voreres, andanes i passejos, però els vianants gaudeixen de preferència de pas en els últims casos”.
A l’ordenança de Barcelona, també es recull aquest precepte, però, en determinades circumstàncies, quan les andanes, voreres i passejos tenen una amplària de més de cinc metres i tres d’espai lliure, es permet la circulació, “excepte en moments d’aglomeració”. Inicialment es va plantejar que l’ordenança de Palma també pogués contemplar la possibilitat que es pogués circular en determinades circumstàncies per les voreres, encara que finalment, en l’esborrany que es donarà a conèixer als grups polítics i entitats ciutadanes, s’ha suprimit.
Igualment, el text no contempla tampoc l’obligatorietat que les bicicletes hagin de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil. Es considera que en aquest aspecte el vehicle de dues rodes es pot assimilar a un vianant.
Així mateix, no serà obligatori circular amb casc per l’interior del casc urbà, ja que és una norma que no es contempla ni a la Llei General de Transit ni és recollida per les ordenances existents en altres ciutats. No obstant això, això no vol dir que, per raons de seguretat, no sigui aconsellable portar-ho.

Entrada publicada per pamboli

Posted octubre 18th, 2010 by pamboli and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.