Seminari “Moure’s a Ciutat: Mobilitat i espai públic”

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears i el Col·legi d’Enginers de Camins, Canals i Ports de les Balears, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de les Illes Balears, organitzen, dintre del programa de les VIII Jornades sobre Ordenació del Territori, el Seminari “Moure’s a Ciutat. Mobilitat i espai públic, que es celebrarà el dies 28 i 29 d’octubre de 2010 a la seu central del COAIB.

En aquests moments en que a Palma s’estan plantejant importants projectes d’infraestructures relacionats amb el trànsit i la mobilitat (tramvia, nous accessos al sector Llevant de la ciutat, Front Marítim, nova via connectora, etc.), els Col·legis Oficials d’Arquitectes i Enginyers de les Illes Balears han considerat convenient la convocatòria d’unes jornades de reflexió en torn a la mobilitat i l’espai públic a Ciutat, tenint especialment en compte que de les diferents solucions que es puguin escollir en cada cas, dependrà no tan sols la resolució als problemes de la mobilitat, sinó també l’encert o el fracàs en les transformacions d’espais urbans tan significatius per a Palma com puguin esser les Avingudes o el Front Marítim, així com en la relació que tindrà en el futur la ciutat amb els seus possibles creixements i el seu entorn.

Cercant que en aquestes jornades els treballs de reflexió i debat puguin esser el més fructífers possible, s’ha procurat integrar en el programa tant als arquitectes i enginyers locals, degut a que amb el seu treball concret coneixen molt bé la problemàtica de la ciutat, com també a altres especialistes de reconegut prestigi nacional, els quals malgrat tenir el seu lloc de residència i treball habitual fora de Mallorca, coneixen també, per diferents circumstàncies, la nostra ciutat, i poden aportar un punt de vista ampli sobre els nous models que per a la mobilitat i el tractament de l’espai públic s’estan plantejant actualment arreu del món. A més, des de l’organització de les jornades, i pensant que el debat sobre la ciutat no és pot reduir als tècnics i especialistes, s’ha volgut introduir ja en les ponències el punt de vista de l’historiador i del ciutadà. En tot cas, les jornades i el debat queden obertes a tots els ciutadans, esperant que les aportacions de tots serveixin per a treure’n el major profit possible per a la nostra ciutat.

Dates: 28 i 29 d’octubre de 2010
Horari: de 16:30 a 20:00 hores
Lloc: Sala d’actes de la seu central del COAIB (c/Portella, 14 – Palma)

La jornada es transmetrà per videoconferència a les Demarcacions d’Eivissa i Formentera i de Menorca del COAIB.

Inscripció i assistència lliures.

Imprescindible confirmar assistència per escrit a:

Secretaria d’Activitats Tècniques i Culturals Demarcació Mallorca del COAIB
Tel.: 971 228 658 / 70 – Fax: 971 720 463
A/e: cultura@coaib.es

Posted octubre 26th, 2010 by Stefan Nolte and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.