Equació del carril bici: A més polèmica, major ús

Navegant per l’Univers de Blocs, he trobat una entrada dins www.sociedadsostenible.tk que ens parla de l’equació del carril bici, la qual ens diu que:

L’Èxit d’un carril bici és estrictament proporcional a les crítiques que rebi.

Aquesta afirmació té molt de certa, i és què els carrils bici més utilitzats són aquells que:

  • Es posen en zones urbanes, densament poblades, i que per tant tenen molts d’usuaris potencials. Alhora, són zones on no sobra espai, de manera que quan posam un carril bici a costa d’un altre ús, algú protesta.
  • Són amples, i per tant ocupen espai suficient com que per anar-hi no sigui perillós, i espai suficient com que per algú consideri que “és una tudada innecessària” d’espai.
  • Ocupen la calçada. Encara que també sentim crítiques, i amb raó, de que alguns carrils bici ocupen lloc als vianants, el cert és que els qui més protesten són els conductors de vehicles motoritzats. Aquestes crítiques es fonamenten en dos punts; que faltaran aparcaments i que hi haurà embossos, com si 40 anys d’embossos i de difícil aparcament fossin responsabilitat del carril bici que construeixen ara.

Posem dos exemples: el carril bici de Camí dels reis, un dels pitjors carrils bici que tenim a Ciutat, posat a sobre l’acera, escassament delimitat, estret, amb obstacles, sense manteniment.

No va ser polèmic, perquè es va fer sobre l’acera i en un lloc en el seu moment perifèric. Òbviament aquest carril bici no és útil, i caldrà tornar-lo a construir algun dia; una tudada de doblers de tots per no fer les coses ben fetes de bon principi.

A l’altre extrem, tenim el carril bici de les avingudes, el súmmum de la polèmica, i en tota seguretat, el carril que més usuaris tindrà de Palma. I això que el podrien haver fet més ample! És el carril més útil perquè enllaça amb tots els altres carrils existent, perquè està situat en una avinguda on d’altra manera es fa difícil circular en condicions de seguretat, i sense ocupar espai destinat als vianants, i perquè és el carrer amb més desplaçaments de persones ( que vagin a peu, en transport públic o en vehicle privat ) i per tant amb molt potencial d’usos.

bicisallent

Nota: Queden exemptes de l’equació del carril bici les vies ciclistes interurbanes, rurals i zones de nova urbanització.


Posted octubre 10th, 2009 by pamboli and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.