Propostes per a una ciutat millor

Resumim algunes propostes que s’han realitzat per millorar la situació a les nostres ciutats.

Hi ha moltes propostes realitzades per part de les organitzacions defensores de l’ús diari de la bicicleta. Són propostes que tenen el propòsit d’aconseguir una ciutat més habitable per a tots, tant ciclistes com a vianants.

Ens hem passat una setmana llegint articles amb diferents propostes realitzades per diferents organitzacions i a continuació volem resumir algunes de les propostes que ens hem trobat. Algunes idees (bones i dolentes) per millorar la situació mediambiental, la del ciclista, i la del vianant :

- Triplicar en 4 anys la superfície dels carrers per a vianants i bicicletes.

- Revisar i corregir el disseny incorrecte de les infraestructures per a bicicletes que existeixen en l’actualitat i millorar la disciplina vial, incidint en el respecte dels carrils per a bicicletes existents.

- Qualificar tots els carrers de 8 metres d’amplària o menys (excepte les per als vianants) com a àrees de prioritat invertida, amb una velocitat màxima de 15 Km/h.

- Limitar la velocitat del 50% de la resta de vies a 30 Km/h.

- Complementar progressivament una xarxa bàsica de carrils bici amb xarxes de barri, que s’integrarien als carrers de trànsit moderat.

- Assegurar la connexió segura amb bicicleta amb municipis veïns.

- Implantar aparcaments de bicicletes en tots els centres urbans.

-Atorgar prioritat absoluta a la inversió en transport públic, per aconseguir un sistema ràpid, còmode, net i econòmic. Ampliar horaris, especialment en dies festius. Permetre accés per a bicicletes en tots els transports públics.

Addicionalment cal destacar la importància de l’educació entre els joves que són la futura generació que heretarà les infraestructures urbanes al nostre país.

- Campanyes d’educació: promoure l’educació vial a les escoles i impulsar el caminar, la bicicleta i el transport públic, desmitificant el cotxe i la moto entre els nens i joves.

-Realitzar campanyes anuals a favor del transport no motoritzat en els centres docents, incloent campanyes públiques per fomentar hàbits de transport sostenibles entre els ciutadans.

http://www.ciclismourbano.org/medioambiente/propuestasparaunaciudadme.htm

Posted setembre 7th, 2010 by Joan Lladó and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.