La Bici en temps de campanya

A manco d’una setmana per les Eleccions Autonòmiques i Municipals del proper 22 de maig, Palma en Bici recull les propostes de diferents partits polítics en matèria de mobilitat per Palma, tot seguint els programes electorals dels següents polítics, amb els propers dies s’afegiran més partits i les seves propostes.

PARTIT POPULAR (Mateo Isern)

nuevo_logotipo_PP

Recuperarem la capacitat de trànsit rodat en les Avingudes i altres carrers preferents, desplaçant el carril bici a altres carrers de menor importància en el sistema de trànsit o més sobrats de capacitat.

Realitzarem actuacions que afavoreixin tant la mobilitat per als vianants com una ordenació coherent del transport públic, el carril bici i el vessant de transport logístic.

PSIB – PSOE (Aina Calvo)

PSIB12

La implantació progressiva de la xarxa de carrils bici que permet incorporar aquest mitjà de transport com una oferta alternativa per a aquells visitants que desitgin conèixer la ciutat d’aquesta forma.

Crearem, en col·laboració amb el petit comerç, recorreguts amb bicicleta per a grups pels principals punts d’interès, degudament retolats i promocionats, tant per als ciutadans de Palma com per als visitants, en forma d’activitat turística complementària promoguda als hotels i agències de viatges.

A la Façana Marítima crearem zones esportives i completarem la dotació d’equipament que permeti tant el patinatge, l’ús de la bicicleta i les àrees d’esbarjo esportiu per a infants i per a adults.

Durem la bici pública a més barriades i ampliarem la xarxa del carril bici.

Desenvoluparem eixos saludables que permetin el footing, passeig esportiu i zones d’exercicis físics retolades amb instruccions esportives per a gimnàstica de manteniment a l’aire lliure i dotarem de petits equipaments les àrees públiques fins a aconseguir una xarxa biosaludable que connecti els poliesportius, zones esportives exteriors, rutes a peu i rutes amb bici perquè els ciutadans puguin fer exercici a la ciutat, com a promoció de la salut i de la sociabilitat.

PSM – INICIATIVA VERDS – ENTESA PER MALLORCA (Antoni Verger)

logocoalicio2color

Volem una ciutat viva, una ciutat on s’inverteixin les prioritats i es facilitin, en primer lloc, els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic. Per això, és necessari que els cotxes deixin de tenir el domini de l’espai i que facem un disseny urbà amb perspectiva de gènere, que tengui en compte les necessitats de tots els col·lectius que requereixen una atenció especial: els vianants que van a fer feina a peu, les persones que passegen cotxets d’infants, els nins i la gent gran.

Hem de vertebrar la ciutat de forma que puguem arribar d’extrem a extrem de forma amable, és a dir, a peu o amb bicicleta.

Fer arribar els eixos cívics i les falques verdes a les barriades, amb fórmules blanes que formin una estructura radial i que permetin passejar i anar amb bicicleta sense interrupcions.

Introduir el sistema tarifari de bitllet únic entre el bus, el tren, el tramvia i la bicicleta pública.

Ubicar zones d’estacionament de bicicletes i estacions de bicicleta pública als aparcaments públics i als aparcaments dissuassius.

Implementar la bicicleta pública a les barriades perifèriques, als centres comercials i al centre penitenciari.

Els accessos a la ciutat s’han fet pensant en el trànsit rodat i compliquen l’accés a peu o amb bicicleta. A més, aquest sistema també dificulta la relació entre les barriades d’un costat i l’altre de la via de cintura.

Construir nous ponts elevats per damunt la via de cintura per a facilitar l’arribada a la ciutat a peu o amb bicicleta i la connexió de les barriades que són a banda i banda de la via de cintura.

Vertebrar una xarxa d’estructures blanes que permeti enllaçar els pobles amb el nucli de Palma a través de carrils bici i camins per a vianants. També hem d’arribar a unir la ciutat amb el camp i la muntanya. En aquesta línia proposam crear un passeig fins a sa Garriga i Raixa pel camí de Passatemps.

Construir nous carrils bici i voreres amb l’objectiu que des de les barriades i els pobles de Palma es puig arribar amb bici o a peu al centre, i que també hi hagi bona connexió transversal entre les barriades

ESQUERRA UNIDA (Aina Comas)

188192_100664901829_1359708_n

Ampliació  del nombre de carrils bici. La consolidació de la xarxa de carrils bicicleta a Palma i la implantació dels eixos cívics.

Aquesta actuació, ha anat emmarcada dins una política amb els objectius molt  clars respecte a la necessitat de fer un gir absolut en la concepció de la  mobilitat a la ciutat, en el marc d’un nou model de ciutat impulsat per Cort. La  implantació de la xarxa de carrils bici, juntament amb la implantació dels  primers eixos cívics, són el principi del retorn als ciutadans de l’espai urbà  dedicat gairebé en exclusiva i durant massa temps al cotxe. En definitiva, és el  principi per reconvertir Palma en una ciutat per a les persones.

Suport al transport no motoritzat. Execució efectiva en cinc anys del pla de vials no motoritzats i la seva ampliació a un pla per als nuclis urbans, on el planejament urbanístic prevegi la seva existència mitjançant plans especials i adaptacions del planejament general.

Implantar carrils bicicleta segregats en les vies urbanes de major trànsit i  dedicar carrers a l’ús ciclista i de vianants en exclusiva.

Esquerra Unida proposarà des del Govern i Parlament Autonòmic una  política territorial de proximitat on les activitats quotidianes es realitzin a peu, amb bicicleta i en transport públic col·lectiu, i on s’estableixi un model de  producció, distribució i consum adequat al territori.

CONVERGÈNCIA PER LES ILLES  (Miquel Munar)

150px-Logo_convergencia

No oblidem l‟afició dels mallorquins i el cada vegada més nombrós de visitants que opten per la bicicleta com a mitjà de desplaçament, per això proposem consolidar, millorar i augmentar la xarxa viària per aquest vehicle. La millora no només consistirà en la senyalització de vies sinó que d‟acord amb la protecció del medi ambient i els valors patrimonials intentarem crear vials exclusius per bicicletes d‟aquesta forma es podrà garantir la seguretat absoluta dels ciclistes, alhora que es compatibilitza aquesta afició amb la mobilitat dels ciutadans de Mallorca sense els perills que comporta el trànsit. Convergència per les Illes es proposa fer de Mallorca un centre mundial de referència d‟aquest tipus de turisme que ens ajudarà a la desestacionalització del nostre sector turístic.

La gent compra beneficis. Es viatja a Mallorca per aconseguir una finali-tat determinada; nedar a la mar i estar a la platja, prendre banys de sol, fer més curt l‟hivern, recuperar-se d‟una malaltia, practicar bicicleta, sen-derisme, golf, aprendre idiomes, fer negocis… Ens hem de centrar en crear motius i beneficis que fomentin venir a Mallorca.

S‟ha de creure més en aquesta activitat, tan en la seva vessant esportiva com de lleure, i s‟han de millorar itineraris i infrastructures.  La xarxa viària troncal s‟ha millorat molt sensiblement en els darrers anys, fet que possibilita una potenciació de l‟ús de la bicicleta per la xar-xa secundària i sobretot local.

ESQUERA REPUBLICANA (Fanny Marí)

esquerra_rgb_alta

Millorarem el transport públic, augmentant freqüències i baixant preus.

Tancarem el centre al trànsit motoritzat i augmentarem la xarxa de carrils bici.

UPyD (Arturo Muñoz)

logo_upyd

El transport urbà col·lectiu no contaminant, potenciant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà i la prioritat absoluta del vianant en el disseny de l’espai públic. Preveure les necessitats d’espai per a aparcament i la circulació d’automòbils sense que això sigui el condicionant principal del disseny urbà.

Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport pels carrils especials i per les calçades, compartides, amb els vehicles a motor.

Construcció de circuits de bicicleta i cardiovasculars als parcs de Palma que reuneixen les condicions

Font: Els programes electorals dels respectius partits polítics.

Posted maig 16th, 2011 by pedalejant and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.