Propostes de la coordinadora ConBici per a les eleccions generals

  

conbiciCom tots sabreu, el proper diumenge dia 20 de novembre es celebren eleccions generals a l’Estat Espanyol. Per cridar l’atenció als partits polítics sobre els problemes que pateixen els usuaris de la bicicleta –sistemàticament oblidats als programes electorals-, s’ha decidit a la coordinadora d’associacions ciclistes “ConBici” presentar una sèrie de propostes en matèria de mobilitat.

D’acord amb el document publicat per ConBici, tota política de mobilitat ha de fonamentar-se en tres principis:

  • El dret ciutadà a moure’s
  • La protecció de la salut humana, en termes d’accidentalitat i contaminació
  • El respecte als acords internacionals signats en matèria de lluita contra el canvi climàtic.

Segons s’indica, existeix un gran consens al voltant dels mitjans necessaris per respectar aquests principis: la mobilitat ha de planificar-se per al vianant, la bicicleta i el transport públic.

Es destaca tanmateix una marcada tendència en l’expansió de l’ús de la bicicleta (veure article de PalmaEnBici), donat els avantatges que presenta enfront a l’automòbil –amb uns costs d’adquisició i manteniment entre 30 i 40 vegades superiors als de la bicicleta-.

Per aquests motius, demanen als partits polítics una millora de la seguretat vial per als ciclistes (reclamant un major esforç en l’anàlisi de l’accidentalitat ciclista, canvis normatius, etc.), garantir la intermodalitat de la bicicleta (habilitant espais a busos i trens), la creació d’una xarxa viària ciclista d’àmbit estatal o la lluita contra els robatoris de bicicletes.

Tanmateix, es demana l’aprovació d’una Llei de Mobilitat Sostenible –de la qual existeix un esborrany prou avançat- i del nou Reglament General de Circulació que es va aplaçar per la convocatòria anticipada d’eleccions. Igualment, cal modificar la normativa urbanística per obligar a les ciutats de més de 50.000 habitants a fer el planejament tenint en compte la mobilitat ciclista, i el Codi Tècnic d’Edificació per fer que els habitatges reservin un espai suficient per a les bicicletes.

Finalment, proposen un pla de promoció de l’ús de la bicicleta, la implantació exemplar de mesures a les administracions públiques, avantatges fiscals i ajudes a les associacions en defensa de la mobilitat sostenible.

Us recomanem la lectura d’aquestes propostes a tots!

Posted novembre 17th, 2011 by Stefan Nolte and filed in General

One Response to “Propostes de la coordinadora ConBici per a les eleccions generals”

  1. Joan escrigué:

    Això del Codi Tècnic d’Edificació que tengui en compte les bicicletes es vital. La majoria d’edificis no tenen un lloc que hi vagi bé, i sovint pujar la bici per les escales o l’ascensor es una molestia que atura a molta gent.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.