Menys del 0,5% dels atropellaments a vianants són produïts per les bicis

  
Ciclista = Terrorista. Aquest és el missatge que des de molts mitjans s’està imposant, especialment quan es tracta el tema de la circulació per les voreres. Però contra els mites interessats no hi ha res millor que un petit repas de les dades objectives que ens ajuden a tornar a la realitat.

Fa pocs dies s’ha publicat, per part de la Fundació MAPFRE, un estudi per millorar la seguretat dels vianants que demostra el que molts ja sabíem: les bicicletes no són el veritable risc, sinó que ho són els cotxes.

Segons l’estudi, els atropellaments de vianants produïts per bicicletes i tricicles suposen menys del 0,5% dels atropellaments totals, tot i que d’acord amb el Baròmetre Anual de la Bicicleta ja son més de 3 milions els usuaris habituals d’aquest mitjà de transport.

Tot i ser-ne conscients de que les diferències metodològiques no permeten fer-ne una comparació directa, queda demostrat que l’accidentalitat de les bicis amb els vianants es situa entre 5 i 10 vegades per sota de la dels cotxes. Això s’explica per la menor velocitat dels cicles i el major contacte visual que suposa no circular dins una cabina -cosa que permet la convivència que explicàvem a una de les nostres entrades-.

També queda demostrat que les pressions per part de diferents col·lectius per prohibir taxativament la circulació en bici pels espais reservats als vianants no tenen cap tipus de fonament científic, i es basen en una por irracional a un vehicle que no coneixen.

 
A més, cal recordar que els atropellaments fets per bicicletes no revesteixen el mateix perill, ja que la seva energia cinètica és unes 50 vegades inferior a la dels cotxes. De fet, a l’estudi de la Fundació MAPFRE es conclou que el 92% dels atropellaments fets per ciclistes tenen caràcter lleu i la mortalitat és del 0%, en oposició al 18% d’accidents greus i mortals fets per automobilistes.

En definitiva, el nostre Ajuntament hauria de centrar els seus esforços en reduir el trànsit motoritzat a Ciutat i no dedicar-se a perseguir als ciclistes amb ordenances i sancions desproporcionades.

ORDENANÇA CICLISTA, AIXÍ NO!
Presentau les nostres al·legacions a qualsevol OAC abans de dia 10 de febrer

Posted gener 27th, 2012 by Stefan Nolte and filed in General, Península Ibèrica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.