Comunicat de Biciutat de Mallorca – Massa Crítica

Avui el Ple de l’Ajuntament de Palma ha aprovat, per unanimitat, la triple proposta presentada pel grup socialista relativa augmentar la seguretat de les bicicletes.

És per aquest motiu que l’associació “Biciutat de Mallorca – Massa Crítica” ens fa arribar el següent comunicat del qual en donam difusió:

.

.

“BICIUTAT DE MALLORCA – MASSA CRÍTICA” FELICITA EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA PER LES MESURES APROVADES EN FAVOR DE L’ÚS DE LA BICICLETA


Palma, 20 de desembre de 2012

El Ple de desembre de l’Ajuntament de Palma ha aprovat per unanimitat la proposta del Grup Municipal del PSIB-PSOE de crear el registre municipal de bicicletes amb caràcter voluntari i amb l’objectiu de prevenir els robatoris i/o facilitar la recuperació del cicle en cas que aquests es produeixin. Igualment s’ha aprovat la realització d’una campanya per part de la policia local per prevenir els robatoris de bicicletes.

Biciutat vol felicitar els grups municipals amb representació al Ple per prendre un acord que afavoreix l’ús de la bicicleta i els encoratja a continuar adoptant mesures en la mateixa direcció.

L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport haitual ha crescut exponencialment durant els darrers anys fins el punt que avui en dia els ciclistes urbans ja formen part del paisatge habitual de la nostra Ciutat. La proliferació de robatoris és un element desincentivador de l’ús de la bicicleta i estam convinçuts que les mesures aprovades al Ple serviran per reduïr la comissió d’aquests delictes.

Biciutat recorda que no s’ha de confondre el concepte de registre amb el de matriculació. El registre ha de ser voluntari i pretèn acreditar la propietat d’un ciutadà sobre un cicle concret sobretot en cas de robatori. Pel contrari, la matrícula és obligatòria i té un objectiu recaudatori mitjançant la implantació d’un impost de circulació, la qual cosa no està justificada en el cas de la bicicleta ja que és un vehicle no contaminant.

 
biciutatdemallorca@gmail.com
Posted desembre 21st, 2012 by Joan Ferrer Ripoll and filed in General, Illes Balears, Palma, Política i economia

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.