Els pressuposts de l’EMT per 2014 anuncien noves retallades de servei

La companyia de busos urbans gestionarà un total de 52.473.905 euros, un 2,4% menys que enguany.

L’escabetxina no s’ha acabat. Ja ho visquerem a principis del mes de maig d’enguany: just una setmana després de l’anunci del final de les retallades fet per Julio Martínez -regidor d’Hisenda-, el regidor Vallejo va suprimir serveis i empitjorar freqüències a 17 línies de bus. I per l’any que ve en patirem encara més, per quarta vegada consecutiva, segons es pot deduir dels pressuposts 2014 de l’EMT.

Aquest dilluns, des de l’àrea de Mobilitat de Cort s’anuncià a so de bombo i platerets l’increment -en 1,17 milions d’euros- de la subvenció municipal que reb la companyia de busos. El que s’amagà sota aquest anunci, i que aviat fou denunciat per la oposició, és que al mateix temps la subvenció del Govern Central es redueix en pràcticament la mateixa quantitat, al temps que altres ingressos -com ara la publicitat- cauen dramàticament.

Per tal de quadrar els resultats, i tenint en compte l’increment de les despeses de manteniment a la flota IVECO i els “plusos” per antiguitat, l’EMT anuncia una reducció de la seva plantilla de conductors en l’equivalent a 10 treballadors fixos -passant de 518,55 a 508,30-. També a la partida de despesa en combustible es pot observar una reducció de més de 300.000 km recorreguts (-2,3%).

Comença, doncs, la ruleta russa per conèixer quines seràn les línies perjudicades per aquesta nova “optimització”. Al crit de “tonto el último”, donam pas ara a la pica-baralla entre associacions de veïns per mantenir els serveis de transport als seus barris.

Posted octubre 24th, 2013 by Stefan Nolte and filed in Palma, Política i economia

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.