Multes d’entre 60 i 300 euros per infringir l’Ordenança Ciclista

A partir d’avui, es multarà als ciclistes que circulin per les voreres amb un mínim de 60 €. Les sancions per altres infraccions, com ara la circulació temerària, poden arribar fins al 300 €. Són les conseqüències de l’Ordenança de la Bicicleta aprovada pel Consistori, contra la qual PalmaEnBici hi va presentar una desena d’esmenes, només incorporades parcialment al text.

Així, a partir d’ara, només podran circular per les voreres, places, parcs i jardins els menors de 13 anys -sempre sota la supervisió d’un vianant adult i a velocitat inferior als 10 km/h-, excepte als casos on l’Ajuntament ho autoritzi explícitament per decret de batlia. Tanmateix, es prohibeix la circulació per carrers de vianants en horari comercial -dies feiners entre les 10h i les 20h-, i fora d’aquest horari no es podran superar els 10 km/h i hauran de respectar en tot cas 1m de distància respecte dels vianants que hi puguin haver -si no fos possible, s’entendrà que hi ha una aglomeració de vianants i els ciclistes s’hauran de baixar de la bici-.

Pel que fa a la circulació per carrils bici, s’estableix un límit de velocitat de 30 km/h, que es reduirà a 15 km/h al cas de les voreres-bici (veure entrada sobre tipologies de viari ciclista). En cas de no existir viari ciclista, les bicis hauran de circular per la calçada. En cas d’existir, la circulació es realitzarà preferentment sobre aquests carrils, però es permetrà fer-ho a la calçada si no es fa a una velocitat anormalment reduïda -que entorpeixi el trànsit-.

Als carrers residencials identificats amb el senyal S-28, que es col·locarà a les zones ACIRE, es permetrà a les bicis circular en sentit contrari al trànsit normal. Aquesta circulació s’haurà de realitzar a menys de 10 km/h, i sempre tenint en compte que no es gaudirà de cap tipus de prioritat sobre els altres usuaris de la via.

L’ús del casc serà obligatori per als menors de 8 anys, mentre que pels majors només serà recomanable. Cal recordar que a vies interurbanes el casc és obligatori per tothom, en virtut del Reglament General de Circulació, com també ho és a qualsevol via l’ús de llums frontal (blanc) i de darrera (vermell) en horari nocturn.

Les bicis només es podran fermar al mobiliari urbà si no hi ha un aparcament a menys de 50 metres, i sempre sense suposar cap obstacle per als altres usuaris de la via -respectant especialment a les persones amb problemes de mobilitat, les àrees de càrrega i descàrrega, i les aturades del transport públic-. L’estacionament no podrà superar les 24 h, i passades 48 h la policia podrà retirar el vehicle.

Finalment, cal destacar tota una sèrie de prohibicions com ara la de circular damunt d’una sola roda, fer maniobres de risc, conduir sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies estupefaents, transportar una altra persona -exceptuant els menors de 7 anys, en cadireta homologada-, o parlar pel telèfon mòbil o escoltar música amb auriculars.

Durant les primeres setmanes l’Ajuntament durà a terme una campanya especial per advertir als ciclistes que realitzin alguna infracció de les possibles sancions que això implicaria.

Consulta l’Ordenança completa aqui

Posted maig 1st, 2012 by pedalejant and filed in Palma, Política i economia

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.