BICIUTAT DE MALLORCA demana garantir la participació ciutadana en el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

.

Aquest dimarts 23 d’abril, l’associació BICIUTAT DE MALLORCA ha presentat un escrit davant el registre de l’AJUNTAMENT DE PALMA per reclamar al president del Consell Social de la Ciutat, el batle Mateo Isern (PP), el garantiment de la participació ciutadana en el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat.

Des de l’associació sostenen que el consens polític i la participació ciutadana són imprescindibles per a garantir la continuïtat de les polítiques de mobilitat i per evitar que es tornin a repetir episodis lamentables com els de Blanquerna o el carril bici d’Avingudes.

Per aquest motiu, BICIUTAT  sol·licita la constitució d’una comissió de mobilitat dins el Consell Social de la Ciutat que faciliti el consens en la redacció del nou Pla de Mobilitat Sostenible.

BICIUTAT considera que les polítiques de mobilitat precisen de grans acords polítics i ciutadans i han d’estar resguardades del partidisme polític.

A continuació us reproduïm el text íntegre presentat per l’associació que defensa l’espai de la bici urbana a Palma:

_________________________________________________________________________________________

A/A Sr. Mateu Isern Estela
Batle de Palma
Palma, 23 d’abril de 2013

Benvolgut Sr. Batle:
Hem estat coneixedors de què en el marc de projecte europeu Civitas, l’Ajuntament de Palma s’ha compromès a redactar de forma participada un nou Pla Urbà de Mobilitat Sostenible. Per assolir aquest objectiu, el consistori que presidiu ha rebut una subvenció de la Unió Europea i la Junta de Govern ha aprovat recentment en els plecs per a l’adjudicació de la redacció del mencionat Pla.

Des de Biciutat pensam que la redacció del nou Pla ha de ser participada i consensuada entre tots els actors polítics i entitats ciutadanes. Aquest consens és preceptiu no només per imposició de la Unió Europea, sinó per què és obligat fer un exercici de responsabilitat que permeti planificar un model de mobilitat estable i amb continuïtat en el temps. El nou Pla s’ha de dissenyar a resguard de la instrumentalització i l’enfrontament partidista, enfrontament que recentment ha donat lloc a episodis lamentables.

Cal que no es repeteixin fets com el del carrer Blanquerna o el del carrilbici d’Avingudes on els ciutadans hem assistit incrèduls a uns espectacles molt poc edificants que han generat un perjudici innecessari a la Ciutat. La única manera d’evitar que tornin a ocórrer fets com aquests es crear un procés participatiu obert i transparent en l’elaboració del nou Pla. Els ciutadans necessitam experimentar que és possible la lleial col∙laboració entre tots els partits i les entitats
per fer de Palma una ciutat més habitable.

En aquest sentit, una de les mesures imprescindibles és la implicació del Consell Social de la Ciutat en la redacció del futur Pla de Mobilitat. El Consell Social és l’òrgan que culmina l’estructura participativa de l’Ajuntament i la seva implicació és un valuós instrument a l’hora de garantir l’estabilitat, el consens i la continuïtat de les polítiques municipals.

És per això que li volem sol∙licitar la constitució dins el Consell Social de la Ciutat i d’acord amb el que estableix l’article 21 del seu reglament, d’una comissió de treball permanent de mobilitat que permeti arribar a bon port en les decisions que es prenguin.

Igualment, des de Biciutat volem oferir la nostra predisposició a col∙laborar i formar part de dita comissió si així ho considera oportú el Ple del Consell Social de la Ciutat.

Atentament,

Grup Impulsor de Biciutat de Mallorca